Typ Data Tytuł
Artykuł 01.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.05.2020 r. znak: PL.6730.11.6.2020.DS o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 137/16 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Obwieszczenia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.04.2020 r. znak: PL.6220.6.40.2018.AE o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko,jego uzupełnianiami oraz zmianą wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymiana zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowie zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych” na terenie działek nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.04.2020 r. znak: PL.6220.6.37.2018.AE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymiana zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowie zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych” na terenie działek nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.03.2020r. znak: PL.6220.21.13.2019.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C na odcinku Żyrosławice – Przybranowo na odcinku km 0+000 do km 2+770” na działce nr 42 w miejscowości Opoki oraz działkach nr 53, nr 89/2 i nr 103/1 w miejscowości Opoczki , gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.03.2020 r. znak: PL.6220.1.3.2020.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na budowie stacji paliw na działkach nr 72/5 i nr 72/6 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.02.2020 r. znak: PL.6220.20.11.2019.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce nr 190/1 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.02.2020 r. znak: PL.6220.11.22.2019.DS o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zamierzenia polegającego na: Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża OPOKI III, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr 103, 104 oraz 105 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.02.2020 r. znak: PL.6730.11.2.2019.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 137/16 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.02.2020 r. znak: PL.6220.21.16.2019.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+770″ na terenie działki nr 42 w miejscowości Opoki oraz na terenie działek nr 53, 89/2, 103/1 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.01.2020 r. znak:PL.6220.8.27.2018.AE o wydanym postanowieniu o omyłce pisarskiej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.07.2019 r. znak: PL.6220.8.23.2018.AE dla zamierzenia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn” Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.01.2020 r. znak: PL.6220.6.31.2018.AE o kolejnym uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko z dnia 08.01.2020 r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymiana zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20 m3, budowie zbiornika uśredniającego na ścieki o pojemności 280 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowa zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych na działkach nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.01.2020 r. znak:PL.6220.20.8.2019.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 190/1 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.01.2020 r. znak: PL.6220.25.3.2019.DS o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: budowie studni głębinowej na działce nr 147/4 w Grabiu, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrow Kujawski z dnia 10.01.2020 r. znak: PL.6220.17.24.2018.AE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegajacego na: „Rozbudowie zakładu produkcji wyrobów i tworzyw sztucznych na terenie działek nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2 oraz 91 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.01.2020 r. znak: PL.6733.1.3.2020.MZ o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz przebudowie stacji transformatorowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie Poczałkowo 3 na terenie działki nr 19 w miejscowości Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.01.2020 r. znak: PL.6220.21.12.2019.DS o przekazaniu uzupełnienia KIP do ponownego zaopiniowania dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+770″ na terenie działki nr 42 w miejscowości Opoki oraz na terenie działek nr 53,89/2,103/1 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.12.2019 r. znak: WOO.420.1.2018.ADS.36 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu II przedsięwzięcia „Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, odcinek Ciechocinek-granica województwa” Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.12.2019 r. znak: PL.6220.10.23.2019.DS o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: budowie hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalny, zbiorniki na ścieki socjalno bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.12.2019 r. znak: PL.6220.15.12.2019.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na :Budowie GPZ Aleksandrów Kujawski wraz z linią zasilającą 110 kV na działkach nr 73/1, 134/3, 134/2 i 102/1 w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.12.2019 r. znak:PL.6733.36.23.2019. MZ o podjętym z urzędu postępowaniu w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych SN-15 kV, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją wraz ze światłowodem na terenie działek ewidencyjnych nr 10, 8, 11/1, 4/1, 11/2 (arkusz mapy nr 39) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 134/3, 134/2, 151, 129/4, 158/1, 60/2, 60/1, 103/4, 103/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 82, 77/2, 77/4, 83/2, 84/5, 84/6, 85/2, 81/4, 81/24, 81/14, 41/1, 78/1, 74/3, 72/1, 70/3, 70/2, 67/1, 61/1, 58/2, 60/1, 87/2, 87/3, 87/1, 56/4, 56/3, 56/2,59/1, 52/8, 53/3, 53/2, 52/14, 50/1, 48/2, 48/3, 46/3, 46/6, 43/14, 43/12, 43/10, 35/5, 20, 21/1, 47/2, 34/1, 2, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działek nr 91, 97/2, 108/3, 110/3, 97/10, 97/9, 97/7, 97/8, 96/3, 96/5, 90/2, 95/2, 93/2, 93/4, 89/2, 92/2, 92/3, 86/2, 33/3, 83/1, 123/3, 123/4, 121/3, 115, 147/1, 143/3, 121/2, 76/2, 122/2, 119/2, 118/2, 78/2, 79/2, 117/2, 116/2, 21, 1/1, 2/1, 3/2, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 8 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 89, 85, 99,100, 101/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działek nr 594/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, na terenie działek nr 136/1, 135/2, 133/2, 131/2, 300/2, 267, 130/2, 127/2, 121/13, 202/6, 202/2, 202/4, 198/2, 184/2, 112/3, 179/2, 174/2, 99/2, 170/2, 98/2, 169/2, 97/2, 168/2, 96/2, 95/2, 167/2, 94/2, 112/4, 77, 94/1, 93/4, 93/2, 46/1, 47/1, 73/4, 80/1, 81, 75/3, 73/3, 76/1, 75/2, 92/2, 91/2, 90/5, 137/3, 137/2, 159/2, 90/2, 91/1, 92/4, 93/3, 92/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 8/3, 41/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Zazdromin oraz na terenie działek nr 22/3, 10/2, 5/1, 3/1, 1/2, 18/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Chromowola, gmina Koneck. Szczegóły
Artykuł 16.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.12.2019 r. znak: PL.6733.25.23.2019.MZ o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie skrzyżowań linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Ciechocinek-Opoki z linii WN-110 kV Ciechocinek- Gniewkowo w gminie Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 38/1, 40/15, 40/16, 39/1, 80/2, 80/3, 71/2, 71/4, 76/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoki, nr 238/1, 247 w obrębie ewidencyjnym Podgaj, na terenie działek nr 387/1, 526/3, 527, 528/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo oraz na terenie działki nr 5/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.12.2019 r. znak: PL.6220.20.3.2019.DS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie studni głębinowej” na działce nr 190/1 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia PL.6220.6.28.2018.AE z dnia 04.12.2019 r. o kolejnym uzupełnienie z dnia 27.11.2019 r. raportu oddziaływania na środowisko pn. „Zakup instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymiana zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20 m3, budowa zbiornika uśredniającego na ścieki o pojemności 280 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowa zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych” dla zamierzenia w miejscowości Rudunki na działkach nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.12.2019 r. znak: PL.6220.17.21.2018.AE o zebranym materiale dowodowym dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn: „Rozbudowa zakładu produkcji wyrobów i tworzyw sztucznych na terenie działek nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2 oraz 91 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.12.2019 r. znak: PL.6220.19.3.2019.DS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn” Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wody podziemnej w ilości większej niż 10m3/ h obejmującego: wykonanie obudowy, głowicy i zamontowanie pompy w otworze nr 1, stanowiącym ujęcie wody podziemnej, ujmującym czwartorzędowy poziom wodonośny” na terenie działki nr 154/1 w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.11.2019 r. znak: PL.6220.15.9.2019.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie GPZ Aleksandrów Kujawski wraz z linią zasilającą 110 kV” na działkach nr 73/1, 134/3, 134/2 oraz 102/1 w miejscowości Ośno, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.10.2019 r. znak: PL.6730.64.10.2019.DS o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na; przebudowie istniejącego budynku gospodarczego w tym częściowej rozbiórce, rozbudowie oraz nadbudowie wynikającej ze zmiany konstrukcji dachu na działce nr 40 obręb 28 w mieście Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.11.2019 r. znak: PL.6733.37.3.2019.MZ o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na: budowie linii średniego napięcia 15kV – wymiana kabli na linii SN GPZ Ciechocinek-Toruń oraz GPZ Ciechocinek-Opoki na terenie działek nr 124/3, 128, 129, 148/6 położonych w obrębie Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.11.2019r. znak: PL.6220.21.6.2019.DS o zmianie wniosku inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+770″ na działce nr 42 w miejscowości Opoki oraz działkach nr 53, 89/2, 103/1 w miejscowości Opoczki Szczegóły