Typ Data Tytuł
Artykuł 08.11.2019 Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 12 listopada 2019 Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 12 listopada 2019 roku Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 12 listopada 2019 roku Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 12 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 12 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Rudunki odbytego w dniu 29 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Umowa Nr 142/2019/RG Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Umowa Nr 141/2019/RG Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Umowa Nr 140/2019/In Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Umowa Nr 139/2019/In Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Umowa Nr 138/2019/RG Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Umowa Nr 137/2019/Or Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Umowa Nr 136/2019/In Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Umowa Nr 135/2019/PL Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Umowa Nr 134/2019/RG Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Umowa Nr 133/2019/PL Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Umowa Nr 132/2019/RG Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Umowa Nr 131/2019/RG Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Umowa Nr 130/2019/RG Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Protokół Nr 7/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 10 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Protokół Nr 17/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 15 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Protokół Nr 11/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 15 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Protokół 17/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 21 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Protokół 16/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 10 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Protokół Nr XIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 15 października 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 22.10.2019 Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 22.10.2019 Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.10.2019 Uchwała Nr XIII/108/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Służewie Szczegóły
Akty prawne 22.10.2019 Uchwała Nr XIII/107/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ” Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły