Typ Data Tytuł
Artykuł 23.09.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 września 2020 roku Szczegóły
Artykuł 23.09.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 września 2020 roku Szczegóły
Artykuł 23.09.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 września 2020 roku Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29 września 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Protokół Nr XXIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 26 sierpnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Protokół 23/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 27 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Protokół 26/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Umowa Nr 59/2020/ZP zawarta w dniu 13 lipca 2020 r. na zadanie : Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Umowa Nr 58/200/ZP zawarta w dniu 17 lipca 2020 r. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski – X etap. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Umowa Nr 56/2020/PL zawarta w dniu 15 czerwca 2020 r. na zadanie : Określenie warunków dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. ” Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big bag”. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Umowa Nr 55/2010/In zawarta w dniu 24 czerwca 2020 r. na zadanie pn: Wykonanie zadania polegającego na wykoszeniu poboczy dróg gminnych i rowów przydrożnych pasm szerokości około 2,00 m. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Umowa Nr 54/2020/ZP zawarta w dniu 19 czerwca 2020 r. na zadanie pn: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie remontu drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, Gmina Aleksandro Kujawski. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Umowa Nr 53/2020/ZP zawarta w dniu 12 czerwca 2020 r. na zadanie pn: Usługa cateringowa-przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Umowa Nr 52/2020/PL zawarta w dniu 01.06.2020 r. na zadanie pn: Usługi moderowania konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w ramach projektu ” „Planowanie z mieszkańcami” Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Protokół z zebrania sołeckiego Wólka odbytego w dniu 10.09.2020 w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Protokół z zebrania sołeckiego Odolion odbytego w dniu 30.07.2020 r.w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Protokół z zebrania sołeckiego Plebanka odbytego w dniu 02.09.2020 r.w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Protokół z zebrania sołeckiego Zduny odbytego w dniu 09.09.2020 r.w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Umowa Nr 51/2020/PL zawarta w dniu 29.05.2020 r. w sprawie dzierżawy gruntu rolnego w obrębie ewidencyjnym Opoki, Gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Umowa Nr 50/2020/ZP zawarta w dniu 8 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji zadania pn.” Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Umowa Nr 49/2020/ZP zawarta w dniu 3 czerwca 2020 r. „Dowóz i odwóz uczestników z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na zajęcia prowadzone w Klubie Seniora w miejscowości Zduny.” Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 Zarządzenie Nr 80/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Przebudowa drogi gminnej Plebanka Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 Zarządzenie Nr 78/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu budżetu Gminy Aleksandrow Kujawski na rok 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.09.2020 Umowa Nr 48/2020/DDP z dnia 11 maja 2020 r. Remont DDP w Słomkowie polegający na wymianie drzwi zewnętrznych wraz z obróbką. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 47/2020/Fin z dnia 15 maja 2020 r. Wykonanie dzieła w zakresie prac polegających na opracowanie studium wykonalności i pozostałej dokumentacji dla projektu pn.”OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – III etap. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 46/2020/ZP z dnia 20 maja 2020 r. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich wymaganych specjalności (w tym kierowania robotami budowlanymi w specjalności : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, konstrukcyjno- budowlane, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz osoby (Koordynator Techniczny) posiadającej certyfikat instalatora OZE- pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 45/2020/ZP z dnia 16 marca 2020 r. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 44/2020/ZP z dnia 20 maja 2020 r. Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Aleksandró Kujawski w ramach projektu pn: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 43/2020/Fin z dnia 18 maja 2020 r. Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, imprez i wydarzeń sportowych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012″ w Przybranowie. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 42/2020/Fin z dnia 18 maja 2020 r. Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, imprez i wydarzeń sportowych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012″ w Przybranowie. Szczegóły