Typ Data Tytuł
Artykuł 02.01.2020 Umowa Nr 147/2019/RG Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Umowa Nr 146/2019/In Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Umowa Nr 125/2019/GOPS Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Umowa Nr 89/2019/In Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 30 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 17 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 17 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 17 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 17 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 17 grudnia 2019 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr XV/122/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 Protokół Nr XV z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 26 listopada 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.12.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Olszewskiego za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.12.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Waldemara Bartczaka za 2018 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.12.2019 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/121/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r.w uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielolokalowym w Odolionie przy ulicy Elizejskiej 25 na działce nr 19/4 stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/120/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r.w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2022″ Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/119/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r.w sprawie przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawski do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzą na skargę Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/118/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r.w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/117/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Służewo Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/116/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/115/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/114/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/113/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/112/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/111/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Zawiadomienie o zwołaniu w trybie nadzwyczajnym XV sesjię Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Protokół Nr XIV z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 15 listopada 2019 r. Szczegóły