Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2019 Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Goszczewo odbytego w dniu 26 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Służewo odbytego w dniu 24 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Grabie odbytego w dniu 27 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Zduny odbytego w dniu 4 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Rożno – Parcele odbytego w dniu 27 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 21 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 10 października 2019 Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 października 2019 Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 10 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Protokół Nr 6/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 23 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Protokół Nr 16/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Protokół Nr 15/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 13 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 23 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Protokół 15/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 23 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Protokół 14/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 2 sierpnia, kontynuacja posiedzenia 7 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Protokół Nr 7/19 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 23 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Protokół Nr XII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 27 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 13 września 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Uchwała Nr XII/102/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025″ Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Uchwała Nr XII/101/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ” Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Uchwała Nr XII/100/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022″ dla Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Uchwała Nr XII/99/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Uchwała Nr XII/98/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Umowa Nr 129/2019/DDP Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Umowa Nr 128/2019/GOPS Szczegóły