Typ Data Tytuł
Artykuł 06.11.2018 Umowa Nr 93/2018/RG Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Umowa Nr 92/2018/RG Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Umowa Nr 91/2018/RG Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Umowa Nr 90/2018/RG Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Umowa Nr 89/2018/RG Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Umowa Nr 88/2018/18 Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Umowa Nr 87/2018/RG Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Umowa Nr 86/2018/RG Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XLIX/411/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Goszczewo Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XLIX/410/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielolokalowym w Służewie przy ulicy Brzeskiej 37 na działce nr 722 stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XLIX/409/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XLIX/408/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XLIX/407/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nr 54/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Łazieniec stanowiącej własność gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XLIX/406/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 56/10 położonej w miejscowości Zgoda Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XLIX/405/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki:222/19, 223/2 oraz 223/15 położonych w miejscowości Rożno-Parcele Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XLIX/404/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 208/23 położonej w miejscowości Rożno – Parcele Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XLIX/403/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rożno – Parcele Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XLIX/402/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazw drodze wewnętrznej w miejscowości Rożno-Parcele Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 Uchwała Nr XLIX/401/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 Uchwała Nr XLIX/400/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ” Gminny Zespół Obsługi Szkół z/s Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 Uchwała Nr XLIX/399/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 Uchwała Nr XLIX/398/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie oraz nadania jej statutu Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 Uchwała Nr XLIX/397/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji projektu pn. „Zaopiniowanie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów Kujawski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 Uchwała Nr XLIX/396/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 Uchwała Nr XLIX/395/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032 Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 Uchwała Nr XLIX/394/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrow Kujawski Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/393/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 695/2 w obrębie ewidencyjnym Służewo, ul. Brzeska46, stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/392/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 59/17 położonej w miejscowości Zduny Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/391/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Odolion oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej 30/18 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/390/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otłoczyn Szczegóły