Typ Data Tytuł
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 249/2018/RG Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 248/2018/RG Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 247/2018/RG Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 246/2018/RG Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 245/2018/Or Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 240/2018/PL Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 239/2018/In Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 233/2018/PL Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 232/2018/PL Szczegóły
Akty prawne 11.01.2019 Uchwała Nr IV/36/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032. Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr IV/41/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2018 r. uchylająca uchwały zmieniające uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr IV/40/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr IV/39/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr IV/38/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego ” GEPARD II -transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”) Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr IV/37/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr IV/36/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018- 2023 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr IV/35/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018 r. Szczegóły
Artykuł 11.12.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 13 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 11.12.2018 Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w trybie nadzwyczajnym w dniu 13 grudnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Protokół Nr II z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 28 listopada 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/31/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/30/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/29/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/28/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań Oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/27/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/26/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na skargę Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/25/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2022 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku Szczegóły