Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XLIX/403/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rożno – Parcele Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XLIX/402/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazw drodze wewnętrznej w miejscowości Rożno-Parcele Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 Uchwała Nr XLIX/401/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 Uchwała Nr XLIX/400/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ” Gminny Zespół Obsługi Szkół z/s Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 Uchwała Nr XLIX/399/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 Uchwała Nr XLIX/398/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie oraz nadania jej statutu Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 Uchwała Nr XLIX/397/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji projektu pn. „Zaopiniowanie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów Kujawski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 Uchwała Nr XLIX/396/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 Uchwała Nr XLIX/395/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032 Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 Uchwała Nr XLIX/394/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrow Kujawski Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/393/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 695/2 w obrębie ewidencyjnym Służewo, ul. Brzeska46, stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/392/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 59/17 położonej w miejscowości Zduny Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/391/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Odolion oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej 30/18 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/390/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otłoczyn Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/389/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/388/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji partnerskiego projektu pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski” w ramach projektu ” E- AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO i ŁÓDZKIEGO Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/387/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/386/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tym zwalniania z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski oraz nauczycieli którym powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrektora w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia tych funkcji Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/385/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/384/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2032 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/383/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Wilkostowo z dnia 27.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Przybranówek z dnia 05.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Plebanka z dnia 27.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Goszczewo z dnia 07.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Odolion z dnia 07.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Poczałkowo z dnia 28.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Stawki z dnia 28.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Ostrowąs z dnia 27.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Opoczki z dnia 26.09.2018 r. Szczegóły