Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 05.12.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Waldemara Bartczaka za 2018 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.12.2019 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/121/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r.w uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielolokalowym w Odolionie przy ulicy Elizejskiej 25 na działce nr 19/4 stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/120/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r.w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2022″ Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/119/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r.w sprawie przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawski do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzą na skargę Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/118/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r.w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/117/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Służewo Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/116/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/115/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/114/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/113/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/112/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/111/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Zawiadomienie o zwołaniu w trybie nadzwyczajnym XV sesjię Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Protokół Nr XIV z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 15 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Protokół Nr 12/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 12 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Protokół 18/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 15 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 12 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Protokół Nr 18/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 12 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 12 listopada 2019 Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 12 listopada 2019 roku Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 12 listopada 2019 roku Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 12 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 12 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Rudunki odbytego w dniu 29 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Umowa Nr 142/2019/RG Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Umowa Nr 141/2019/RG Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Umowa Nr 140/2019/In Szczegóły