Typ Data Tytuł
Artykuł 29.06.2020 „Dobry Start” 300+ oraz inne świadczenia dla rodzin Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Obniżka wynagrodzenia z powodu koronawirusa to utrata dochodu! Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Wzory wniosków na świadczenia dla rodzin Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.12.2019 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Nieodpłatnej pomocy prawnej nie uzyskasz w Wigilię Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Petycja w sprawie publikacji służbowych numerów telefonów komórkowych Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Dostęp do informacji publicznej Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Petycja Osoby Prawnej Szulc-Efekt sp. z o.o. dotycząca przekazania petycji do właściwych miejscowo szkół z dnia 19.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 września 2018 roku Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Dostęp do informacji publicznej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 20.06.2018 Dobry Start – 300 zł dla każdego ucznia Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Zarejestruj narodziny dziecka online – bez konieczności wizyty w urzędzie! Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Elektroniczna Karta Dużej Rodziny Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Zbiorcze wyniki konsultacji z mieszkańcami gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 Pudełko życia dla seniorów gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.04.2018 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Ogłoszenie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.08.2017 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2016 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2016 Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.08.2016 Wydanie dowodu osobistego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.07.2016 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Przedsiębiorco, zostań partnerem samorządowego Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 ĆWICZENIE RENEGADE Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.02.2016 Świadczenie wychowawcze (500 złotych na dziecko) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Szczegóły