Typ Data Tytuł
Artykuł 06.10.2016 Ogłoszenie – protokoły strat Szczegóły
Artykuł 06.10.2016 Ogłoszenie pomoc klęskowa Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.10.2016 UNIEWAŻNIENIE – Zapytanie ofertowe na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu w ramach działania 6.1.2 RPO WK-P Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 II i III etap konsultacji społecznych dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025”, Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Kurenda Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 I ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI DO ROKU 2025 Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Obwieszczenie z dnia 26-07-2016r. znak Pl.6733.12.7.2016.MZ Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Obwieszczenie z dnia 20-07-2016r. znak Pl.6733.14.7.2016.MZ Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Obwieszczenie z dnia 19-07-2016r. znak Pl.6220.9.7.2016.AE Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Obwieszczenie z dnia 18-07-2016r. znak Pl.6733.11.9.2016.BGKW Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Obwieszczenia z dnia 11-07-2016r. znak Pl.6220.41.14.2016.AE Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Obwieszczenie z dnia 19-07-2016r. znak Pl.6220.18.2.2016.AE Szczegóły
Artykuł 19.07.2016 Obwieszczenie z dnia 14-07-2016r. znak GR.6733.9.2016 Szczegóły
Artykuł 19.07.2016 Obwieszczenie z dnia 11-07-2016r. znak Pl.6220.17.2.2016.AE Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Postanowienie z dnia 12-07-2016r. znak RPI.6220.1.13.6 Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Zawiadomienie GDOŚ z dnia 07-07-2016 r. znak DOOŚ-OAI.4233.2.2016.AŁ.8 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Obwieszczenie z dnia 27-06-2016r. znak Pl.6733.1.9.2016.BGKW Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Prezentacja z konsultacji społecznych z dnia 12-07-2016r. Szczegóły
Artykuł 06.07.2016 Obwieszczenie z dnia 07-07-2016r. znak Pl.6733.11.7. 2016.BGKW Szczegóły
Artykuł 01.07.2016 Obwieszczenie z dnia 30-06-2016r. znak Pl.6220.10.2.2016.AE Szczegóły
Artykuł 23.06.2016 Obwieszczenia z dnia 21-06-2016 r. znak Pl.6733.9.9.2016.BGKW Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Obwieszczenie z dnia 16-06-2016r. znak Pl.6733.10.9.2016.BGAE Szczegóły
Artykuł 15.06.2016 Obwieszczenie z dnia 13-06-2016 r. znak Pl.6733.7.9.2016.BGAE Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Obwieszczenie z dnia 25-04-2016r. znak Pl.6220.12.13.2015.AE Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Postanowienie z dnia 25-04-2016r. znak Pl.6220.12.12.2015.AE Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Postanowienie z dnia 02-05-2016 r. znak Pl.6220.21.15.2015.2016.AE Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Obwieszczenie z dnia 02-05-2016r. znak Pl.6220.21.16.2015.2016.AE Szczegóły
Artykuł 05.04.2016 Obwieszczenie z dnia 01 kwietnia 2016r. znak Pl.6220.3.8.2016.AE Szczegóły
Artykuł 05.04.2016 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części z Szczegóły
Artykuł 05.04.2016 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 roku” Szczegóły