Typ Data Tytuł
Artykuł 12.02.2016 Obwieszczenie z dnia 09-02-2016 r. znak Pl.6733.18.7.2015.2016.BG-BZ Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.02-.2016 znak Pl.6733.2.1.2016.BZ Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Obwieszczenie z dnia 08-02-2016 znak Pl.6733.2.2.2016.BZ Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.” Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Konsultacje dotyczące projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( tzw. renty planistycznej ) przed zbyciem nieruchomości. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.02.2016 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.02.2016 Wydanie zezwolenia na uprawę maku Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Obwieszczenie znak WOO.4233.1.2015.KŚ.66 z dnia 28 stycznia 2016r. Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Obwieszczenie znak Pl.6733.1.1.2016.BZ z dnia 27 stycznia 2016r. Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Obwieszczenie znak Pl.6733.1.2.2016.BZ z dnia 27 stycznia 2016r. Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Obwieszczenie znak Pl.6220.31.10.2015.AE z dnia 01 lutego 2016r. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 Wniosek o dofinansowanie demontażu i odbioru odpadów niebezpiecznych zawierających azbest Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 Uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły
Artykuł 25.01.2016 Obwieszczenie znak Pl.6220.42.8.2015.AE z dnia 22 stycznia 2016r. Szczegóły