Budżet gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.09.2021 Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2021. Szczegóły
Akty prawne 31.03.2021 Zarządzenie Nr 30/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 01.12.2020 Zarządzenie Nr 81/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 01.12.2020 Zarządzenie Nr 133/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 16.11.2020 Zarządzenie Nr 95/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2030. Szczegóły
Akty prawne 16.11.2020 Zarządzenie Nr 94/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021. Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 Zarządzenie Nr 78/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu budżetu Gminy Aleksandrow Kujawski na rok 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/163/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/162/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzenie Nr 31/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 Zarządzenie Nr 5/20 w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2030 Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Zarządzenie Nr 122/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 70/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2018/2019 stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 69/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2018/2019 stypendium za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 46/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 46/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2018. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 22/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Aleksandrów Kujawski w 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 21.06.2019 Zarządzenie Nr 15/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkań komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowych zasobu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 21.06.2019 Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 11.06.2019 Zarządzenie Nr 1/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 Zarządzenie Nr 143/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 Zarządzenie Nr 142/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 Zarządzenie Nr 141/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły