Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.10.2021 r. znak: OŚ.6220.31.16.2021.AP o przedłożeniu w dniu 08.10.2021 r. przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe Algawa sp. z o.o. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.10.2021 r. znak: OŚ.6220.31.15.2021.AP o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania z uwagi na fakt, że inwestor dnia 08.10.2021 r., przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.19.21.2020.DS z dnia 04.10.2021 r. do postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów budowlanych i rozbiórkowych na terenie działki nr 102 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.09.2021 r. znak: OŚ.6220.31.12.2021.AP o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.09.2021 r. znak: OŚ.6220.31.9.2021.AP o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegające na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 28.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.09.2021 r. znak: OŚ.6220.32.14.2021.AP o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Zgoda o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Zgoda, zlokalizowanej na działkach 145, 146, 147 obręb Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 28.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.09.2021 r. znak: OŚ.6220.32.10.2021.AP o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegające na:„Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Zgoda o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Zgoda, zlokalizowanej na działkach 145, 146, 147 obręb Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 26.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.08.2021 r. znak: OŚ.6220.29.12.2021.AP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce 110/3 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski”. Teren nawadniany stanowić będą działki nr 110/3, 119/2, 119/3 – obręb Grabie. Szczegóły
Artykuł 10.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.08.2021 r. znak: PL.6220.21.32.2020.DS o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek- etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powiat aleksandrowski oraz gminy Wielka Nieszawka, powiat Toruński, województwo kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Artykuł 10.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.08.2021 r. znak: PL.6220.21.30.2020.DS o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek- etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powiat aleksandrowski oraz gminy Wielka Nieszawka, powiat Toruński, województwo kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.07.2021r. znak: PL.6220.10.22.2020.DS o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem z dnia 21.07.2021 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmującego budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 26.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.07.2021 r. znak: OŚ.6220.29.9.2021.MKM o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce 110/3 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.07.2021 r. znak: PL.6220.7.12.2021.ZS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „„Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 50,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3 /h, projektowanym w miejscowości Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 56/1 obręb 0033 Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk trwałych, pastwisk trwałych oraz gruntów ornych, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowościach Wólka oraz Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.29.2.2021.MKM z dnia 30.06.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce 110/3 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.06.2021 r. znak:pl.6220.8.12.2021.MKM o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo” realizowanego na terenie działek nr 9,19, 26, 41, 43/2, 44/2, 45/2, 47/6, 48/2, 48/4, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 56/2 w miejscowości Broniszewo, nr 95/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102, 103/2 w miejscowości Goszczewo oraz nr 316/1, 365, 367, 369, 646 w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.06.2021 r. znak: PL.6220.4.12.2021.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 45,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 28/3, obręb 0014 Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie”. Teren nawadniany stanowić będzie działki nr 22, 28/1, 40/7 w miejscowości Opoki. Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.06.2021 r. znak: PL.6220.5.12.2021.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 53,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 117/8, obręb 0014 Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie”. Teren nawadniany stanowić będą działki nr 117/8, 198/3, 201 w miejscowości Opoki. Szczegóły
Artykuł 15.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.06.2021 r. znak: PL.6220.21.26.2020.DS o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz jego uzupełnieniem z dnia 07.06.2021 r. sporządzonym dla przedsięwzięcia polegającego na: Szczegóły
Artykuł 15.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.06.2021r. znak: PL.6220.6.13.2021.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi gminnej nr 160248C” realizowanego na działkach nr 61, 62, 63, 64, 67, 68, 77 w miejscowości Białe Błota oraz działkach nr 302/2, 332, 3338/9, 3339/2, 3340/4, 3340/6, 3340/7 w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.06.2021 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dal przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych” na działce nr 104/1 w miejscowości Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.8.9.2021.MKM dnia 31.05.2021 r. w sprawie zakończenia postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 160227C Służewo – Broniszewo – Goszczewo” Szczegóły
Artykuł 17.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.7.9.2021.MKM z dnia 14.05.2021 r. o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 50,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 56/1, obręb 0033 Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk trwałych, pastwisk trwałych oraz gruntów ornych, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowościach Wólka oraz Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 17.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.5.9.2021.MKM z dnia 14.05.2021 r. o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na„Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 53,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 117/8, obręb 0014 Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko–pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko–pomorskie” Szczegóły
Artykuł 17.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawskim znak: PL.6220.4.9.2021.MKM z dnia 14.05.2021 r. o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 45,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 28/3, obręb 0014 Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.24.24.2017.AE z dnia 28 marca 2018 r., sprawa rozbudowa stacji paliw na terenie działki nr 130/22 w miejscowości Nowy Ciechocinek gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.05.2017 Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenie inwestycyjnego polegającego na: Dostosowaniu i modernizacji składowiska odpadów komunalnych w Służewie poprzez rozbudowę kwatery nr 3 do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej celem osiągnięcia statusu RIPOK w zakresie składowania odpadów na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych”. Szczegóły
Artykuł 16.05.2017 Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Przebudowie i modernizacji sortowni odpadów w P.U.P. Ekoskład Sp. z o.o.” Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.03.2017 r. znak: Pl.6220.20.13.2916.AE przebudowa i modernizacja sortowni odpadów w P.U.P. Ekoskład Sp. z o.o. na dz. nr ewid. 154, 155, 156 w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły