Informacja Publiczna

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.08.2021 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu o wymiarach 20,0 m x 50,0 m i głębokości do 2,9 m, na działce nr 167/6, obręb Otłoczyn, gm. Aleksandrów Kujawski, objętej obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Dostęp do informacji publicznej Szczegóły