Konsultacje społeczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.09.2021 Projekt „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” Szczegóły
Artykuł 26.07.2021 Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2027 Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2032″. Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 Projekt „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Szczegóły
Artykuł 17.03.2021 Konsultacje społeczne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo”. Szczegóły
Artykuł 10.11.2020 KONSULTACJE – Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030 Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 Zbiorcze wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Strategii Elektromobilności dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2040 Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Konkurs na rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Projekt „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Konsultacje społeczne projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2019 r.” Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Projekt „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ” Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Zbiorcze wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Zbiorcze wyniki konsultacji z mieszkańcami gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Ogłoszenie Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Konsultacje społeczne projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2018 r.” Szczegóły
Artykuł 18.10.2017 Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Projekt Programu współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji. Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 29.09.2016 Konsultacje społeczne – program współpracy z NGO Szczegóły
Artykuł 31.08.2016 Ogłoszenie o konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Lokalny Program Rewitalizacji – konsultacje społeczne Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadanie pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016” Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie Nr 7/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 stycznia 2016 r., w sprawie ogłoszenia z dniem 19 stycznia 2016 r. otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Ogłoszenie wyników naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert nr 1/2016 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Trwają konsultacje społeczne w sprawie rekrutacji do oddziałów zerowych i pierwszych klas Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2016/2017 Szczegóły