Konsultacje społeczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.03.2018 Ogłoszenie Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Konsultacje społeczne projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2018 r.” Szczegóły
Artykuł 18.10.2017 Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Projekt Programu współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji. Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 29.09.2016 Konsultacje społeczne – program współpracy z NGO Szczegóły
Artykuł 31.08.2016 Ogłoszenie o konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadanie pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016” Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie Nr 7/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 stycznia 2016 r., w sprawie ogłoszenia z dniem 19 stycznia 2016 r. otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Ogłoszenie wyników naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert nr 1/2016 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Trwają konsultacje społeczne w sprawie rekrutacji do oddziałów zerowych i pierwszych klas Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2016/2017 Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Konsultacje dotyczące projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.” Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Konsultacje – diagnoza potrzeb umożliwiających efektywną realizację zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego Szczegóły