Ogłoszenia i aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.10.2021 Przebudowa sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 Uchwała zmieniająca uchwałę antysmogową Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Przebudowa sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.09.2021 W związku z realizacją projektu „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim zaprasza do złożenia oferty na realizacją następujących usług wg. poniższego opisu. Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Informacja o unieważnieniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 1551/14539 części nieruchomości wspólnej działki nr ew. 695/2 położonej w miejscowości Służewo przy ul. Brzeskiej 46. Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Informacja o negatywnym rozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych oznaczonych nr: 686, 687, 688 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla których Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00040419/7. Szczegóły
Artykuł 07.09.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ośno, działka nr 25/21. Szczegóły
Artykuł 06.08.2021 Od 1 lipca 2021 r. Program „Dobry Start” na nowych zasadach! Szczegóły
Artykuł 29.07.2021 Nabór wniosków: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich wymaganych specjalności całego procesu inwestycyjnego (w tym kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, konstrukcyjno- budowlane do nadzoru nad realizacją zamówienia oraz osoby (Koordynator Techniczny) posiadającej certyfikat instalatora OZE – instalacje fotowoltaiczne, wydany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego), w trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w ramach projektu pn.: „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów kujawski – III etap” Szczegóły
Artykuł 09.07.2021 Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Nabór rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w sprawie porzucenia beczek z nieznaną substancją chemiczną w lasach regionu Szczegóły
Artykuł 14.06.2021 Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Spotkanie online poświecone tematyce Narodowego Spisu Powszechnego 2021 Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 Nabór wniosków – usuwanie azbestu 2021 Szczegóły
Artykuł 19.05.2021 AMBASADOR NSP 2021 Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Świadczenie kompleksowej usługi wydruków oraz wykonywania kopii ksero w technologii laserowej mono (czarnej) jak również kolorowej oraz możliwości wykonywania odwzorowań cyfrowych – skanów dokumentów na urządzeniach stanowiących przedmiot dostawcy usługi, a dostarczonych do używania Zamawiającemu Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2020 Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 05.05.2021 Dziesięć porad spisowych dla seniorów Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Funkcjonowanie stanowiska do samospisu – NSP 2021 Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Metody przeprowadzenia spisu – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność analizy zebranej dokumentacji o dużej złożoności, w tym opinii, stanowisk i wniosków dowodowych złożonych w toku postępowania. Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łazieńcu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 29, obręb Łazieniec dla której nie jest urządzona księga wieczysta. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.04.2021 ZAPYTANIE CENOWE na usługi prawnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 17.03.2021 Konsultacje społeczne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo”. Szczegóły