Ogłoszenia i aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.10.2016 SPRAWOZDANIE Z II i III ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI DO ROKU 2025 Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.10.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu w ramach działania 6.1.2 RPO WK-P Szczegóły
Artykuł 06.10.2016 Ogłoszenie – protokoły strat Szczegóły
Artykuł 06.10.2016 Ogłoszenie pomoc klęskowa Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.10.2016 UNIEWAŻNIENIE – Zapytanie ofertowe na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu w ramach działania 6.1.2 RPO WK-P Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 II i III etap konsultacji społecznych dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025”, Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Nowa deklaracja – gospodarka odpadami komunalnymi. Szczegóły
Artykuł 01.07.2016 Zakaz kąpieli w jeziorze w m. Służewo do odwołania. Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Przedsiębiorco, zostań partnerem samorządowego Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce znak: RPI.6220.1.4.16 z dnia 11 maja 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia sprawa „Budowy magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka”. Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 ĆWICZENIE RENEGADE Szczegóły
Artykuł 24.04.2016 Zmiana stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków Szczegóły
Artykuł 24.04.2016 Ankietyzacja związana z OSN prowadzących działalność rolniczą Szczegóły
Artykuł 06.04.2016 Zaproszenie na szkolenie dla rolników pt. Warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej – „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020. Szczegóły