Ogłoszenia o zbywaniu mienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.09.2021 Informacja o unieważnieniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 1551/14539 części nieruchomości wspólnej działki nr ew. 695/2 położonej w miejscowości Służewo przy ul. Brzeskiej 46. Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Informacja o negatywnym rozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych oznaczonych nr: 686, 687, 688 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla których Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00040419/7. Szczegóły
Artykuł 07.09.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ośno, działka nr 25/21. Szczegóły
Artykuł 05.08.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 8 miesięcy Szczegóły
Artykuł 29.07.2021 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 1551/14539 części nieruchomości wspólnej działki nr ew. 695/2 położonej w miejscowości Służewo przy ul. Brzeskiej 46. Szczegóły
Artykuł 29.07.2021 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych oznaczonych nr: 686, 687, 688 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla których Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00040419/7. Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 26.11.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Szczegóły
Artykuł 26.11.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 6 miesięcy. Szczegóły
Artykuł 12.11.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.10.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 14.09.2020 Wykaz lokali i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Wykaz lokali użytkowych będących własnością Gminy Aleksandrów Kujawski przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Ogłoszenie o przetragu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych na działkach nr 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/11, 25/12, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 17.04.2020 OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Szczegóły
Artykuł 16.04.2020 Ogłoszenie z dnia 16.04.2020 roku Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych dz. nr 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Aleksandrów Kujawski, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6840.8.2018.BG o unieważnieniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego ul. Brzeska 46 Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Wykaz lokali i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 175/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Opoki stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr: 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w drodze prawa własności lokalu mieszkalnego nr 8- ul. Brzeska 23 położonego w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Informacja o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Informacja o wynikach trzeciego przetargu dot. sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Brzeska 23 w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 13.10.2017 Wykaz lokali i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły