Opinie Izby Obrachunkowej

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.06.2019 Uchwała Nr 19/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Uchwała Nr 12/S/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Uchwała Nr 16/S/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Szczegóły
Artykuł 17.04.2018 Uchwała Nr 18/K/2018 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16.04.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 18/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 17/D/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 4/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 4/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 4/P/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 rok. Szczegóły