Oświadczenia kierowników i pracowników jednostek

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 10.10.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Jadwigi Głowackiej w związku ze zmianą stanowiska pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.10.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Grażyny Łuczyńskiej-Kochańskiej w związku ze zmianą stanowiska pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Ziemnickiej za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Sylwii Skibińskiej-Zapiec za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Wdowczyk za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Magdy Gralak za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Leny Gralak za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Kariny Kozłowskiej za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Grażyny Łuczyńskiej-Kochańskiej za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Edyty Zielonka za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Gralak za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Stępińskiego za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Renaty Borowskiej za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Zarębskiej za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Stolarskiej-Oczki za 2016 rok. Szczegóły