Oświadczenia kierowników i pracowników jednostek

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 06.07.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Anny Łoś w związku z objęciem stanowiska pracy Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.12.2019 Korekta oświadczenia majątkowego z 30.04.2019 r. Pani Beaty Gralak. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.12.2019 Korekta oświadczenia majątkowego z 24.04.2019 r. Pani Beaty Głowackiej. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.12.2019 Korekta oświadczenia majątkowego z 30.04.2019 r. Pana Piotra Gondek. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.12.2019 Korekta oświadczenia majątkowego z 30.04.2019 r. Pani Magdaleny Zarębskiej. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.12.2019 Korekta oświadczenia majątkowego z 29.04.2019 r. Pani Marty Mucha. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.12.2019 Korekta oświadczenia majątkowego z 07.03.2019 r. Pani Małgorzaty Świątkowskiej. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.12.2019 Korekta oświadczenia majątkowego z 29.04.2019 r. Pani Edyty Zielonka. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.11.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Karoliny Linek w związku z objęciem stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.11.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Wdowczyk w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Stępińskiego za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Leny Gralak za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Karoliny Linek za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Karoliny Linek w związku z powołaniem na stanowisko Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz-Zielińskiej w Stawkach. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Kariny Kozłowskiej w związku ze zmianą stanowiska pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Zarębskiej za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Świątkowskiej za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Wdowczyk za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Marty Mucha za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Marty Mucha w związku z objęciem stanowiska pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Renaty Borowskiej za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Sylwii Skibińskiej-Zapiec za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Ziemnickiej w związku z zakończeniem pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Gondek za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Eweliny Winiarek w związku z objęciem stanowiska pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Adama Aleksandra Straszyńskiego w związku z zaprzestaniem pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Eweliny Winiarek za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Edyty Zielonka za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Jadwigi Głowackiej za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Doroty Gralak Kokowicz za 2018 r. Szczegóły