Oświadczenia kierowników i pracowników urzędu

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 15.09.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Dominiki Sobczak w związku ze zmianą zakresu obowiązków. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Angeliki Jętczak za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Anny Eizenchart za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Piotra Świątkowskiego za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Moniki Czarneckiej za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Korzeniewskiego za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Zarębskiego za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Mai Majewskiej za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Anny Jesion za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.08.2020 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.08.2020 Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Korzeniewskiego za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.08.2020 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Piotra Świątkowskiego za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.08.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Błaszak za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.08.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Mai Majewskiej za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.08.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Moniki Czarneckiej za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.08.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Anny Eizenchart za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.08.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Chrupek za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.12.2019 Korekta oświadczenia majątkowego z 29.04.2019 r. Pani Mai Majewskiej. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.12.2019 Korekta oświadczenia majątkowego z 30.04.2019 r. Pani Anny Eizenchart. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.12.2019 Korekta oświadczenia majątkowego z 24.04.2019 r. Pani Agnieszki Błaszak. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.12.2019 Korekta oświadczenia majątkowego z 26.04.2019 r. Pani Joanny Czarneckiej. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.11.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak w związku ze zmianą stanowiska pracy, powołanie na Zastępcę Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak w związku ze zmianą stanowiska pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak w związku ze zmianą stanowiska pracy. Szczegóły