Oświadczenia radnych

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 20.12.2016 Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 r. Pani Barbary Kuraczyk Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Waldemara Bartczaka za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Bonowicza za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Pyszyńskiej za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowskiej za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Jankowskiego za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Czarneckiego za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Sztyler za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Kamili Drzewuckiej za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Biniak za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Korzeniewskiego za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Maliszewskiego za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wieczorek za 2015 rok Szczegóły