Oświadczenia radnych

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Aleksandrów Kujawski Pani Alicji Cichockiej za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Aleksandrów Kujawski Pani Agnieszki Kowalik za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Marka Mariana Wieczorek za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Aleksandrów Kujawski Pani Agnieszki Beaty Pyszyńskiej za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Grzegorza Jankowskiego za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Aleksandrów Kujawski Pani Kamili Drzewuckiej za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Piotra Marka Kaszubskiego za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Jerzego Sztyler za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Michała Guślakow za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Stanisława Bonowicza za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Aleksandrów Kujawski Pani Barbary Kuraczyk za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Aleksandrów Kujawski Pani Bożeny Świątkowskiej za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Macieja Maliszewskiego za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Rafała Preczak za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Waldemara Bartczaka za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.07.2020 Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Macieja Maliszewskiego za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.07.2020 Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Stanisława Bonowicza za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.07.2020 Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Marka Mariana Wieczorek za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.07.2020 Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Rafała Preczak za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.07.2020 Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Aleksandrów Kujawski Pani Barbary Kuraczyk za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.07.2020 Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Aleksandrów Kujawski Pani Alicji Cichockiej za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.07.2020 Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Aleksandrów Kujawski Pani Agnieszki Beaty Pyszyńskiej za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.07.2020 Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Grzegorza Jankowskiego za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.07.2020 Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Piotra Marka Kaszubskiego za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.07.2020 Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Jerzego Sztyler za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.07.2020 Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Michała Guślakow za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.07.2020 Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Aleksandrów Kujawski Pani Kamili Drzewuckiej za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.07.2020 Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Aleksandrów Kujawski Pani Bożeny Świątkowskiej za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.07.2020 Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Aleksandrów Kujawski Pani Agnieszki Kowalik za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2020 Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 30.04.2019 r. Pana Piotra Marka Kaszubskiego Szczegóły