Petycje

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.09.2021 Petycja skierowana do Kierownika JST i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych aby wykorzystać Internet, media, szeroko rozumianą informatyzację celem informowania, prewencji, profilaktyki oraz dostarczania informacji o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży. Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 Petycja mieszkańców wyrażająca sprzeciw przeciwko wydaniu zgody na budowę budynku handlowo-usługowego położonego w miejscowości Rudunki na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, na działkach: 137/17, 137/18, 137/19 sąsiadujących jednocześnie z terenem Miasta Aleksandrów Kujawski (przy ul. Długa). Szczegóły
Artykuł 19.07.2021 Informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020. Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Petycja dotycząca ulepszenia organizacji urzędu, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Petycja do Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o rozpatrzenie prośby dotyczącej przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do konkursu w ramach programu „Podwórko NIVEA” – edycja 2021. Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Petycja wnosząca o uruchomienie przez samorządy edukacji dla osób dorosłych w różnej formie i o różnym poziomie edukacji. Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Petycja do Samorządu Gminy Aleksandrów Kujawski o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Petycja do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski o opinię w sprawie przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO. Szczegóły
Artykuł 10.02.2021 Petycja wniesiona w dniu 21 grudnia 2020 r. przez Panią Teresę Garland do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie uchwalenia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka. Szczegóły
Artykuł 10.02.2021 Petycja wniesiona w dniu 11 grudnia 2020 r. przez Pana Arkadiusza Rakoczy wnioskującej cyt. „by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych”. Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Petycja mieszkańców ulicy Polnej od nr 1 do 27 w Służewie Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Petycja w sprawie publikacji służbowych numerów telefonów komórkowych Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Petycja w sprawie elektronizacji zamówień publicznych Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Petycja Osoby Prawnej Szulc-Efekt sp. z o.o. dotycząca przekazania petycji do właściwych miejscowo szkół z dnia 19.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.09.2017 Petycja w sprawie budowy marketu DINO na terenie miejscowości Służewo Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Petycja Osoby Prawnej Szulc-Efekt sp. z o.o. w sprawie zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły z dnia 30.08.2017 r. Szczegóły
Artykuł 16.08.2017 Petycja Mieszkańców wsi Wygoda, Nowy Ciechocinek i Kuczek z dnia 08.08.2017 r. Szczegóły