Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.05.2021 r. znak PL.6733.26.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na:budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 34/24 położonej w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.05.2021 r. znak PL.6733.18.6.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:udowie linii kablowej YAKXS 4x120mm2 w celu poprawy jakości zasilania dla odbiorców zasilanych ze stacji Turzno 1 obwód 100 na terenie działek nr 305/6, 305/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 59/1 położonej w obrębie Turzno, gmina Raciążek Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.05.2021 r. znak PL.6733.9.6.2021.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV waz z zabudową szafki pomiarowej niskiego napięcia dla zasilania projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 34/35 i 34/36 w miejscowości Konradowo na terenie działek nr 35/5, 35/16, 35/14, 35/26, 34/27, 34/24, 34/37, 34/36, 34/35, 34/30, 34/29 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.05.2021 r. znak PL.67333.20.5.2021.MJ w sprawie przekazanie do uzgodnień projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 29/23, 29/24, 30/19, 30/20, 30/13, 30/17, 158/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.50.2021 r. znak PL.6733.16.6.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 23/1, 23/3, 23/5, 35/4, 35/5, 35/16, 35/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.05.2021 r. znak PL.6733.25.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych na terenie działek nr 21, 47, 50 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka oraz na terenie działek nr 85 i 103 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.05.2021 r. znak PL.6733.17.9.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień dla przedsięwzięcia polegającego na:budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 13/9, 13/10, 158/1 w celu doprowadzenia wody do działek nr 211, 13/6, 13/7, 13/11, 13/12, 13/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.05.2021 r. znak PL.6733.17.6.2021.MJ w sprawie zmiany wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 13/9, 13/10, 158/1 w celu doprowadzenia wody do działek nr 211, 13/6, 13/7, 13/11, 13/12, 13/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.05.2021 r. znak PL.6733.15.5.2021.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii oświetlenia solarnego skrzyżowania na terenie działki nr 52 położonej w obrębie ewidencyjnym Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 05.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.24.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 35, 65/5, 86/3, 65/3, 65/2, 61/1, 65/4, 67, 78/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 05.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.23.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 184, 283/1, 284/1, 238/7, 239/7, 241/10, 242/9, 243/9, 244/5, 245/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 05.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.21.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Szczegóły
Artykuł 05.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.10.3.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działki nr 41/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 05.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.22.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Szczegóły
Artykuł 05.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.14.5.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 114 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 05.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.8.8.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 165/1, 165/2, 160/1, 166/2, 166/4, 167/1, 205/4, 205/6, 205/7, 206, 207/2, 207/3, 211/6, 211/4, 211/3, 212/1, 213/2, 213/7, 213/6, 160/2, 164/44, 282, 238/4, 239/6, 241/8, 241/9, 241/5, 243/7, 244/4, 245/8, 164/49 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 30.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.04.2021 r. znak PL.6730.12.5.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 29/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.04.2021 r. znak PL.6733.20.1.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 29/23, 29/24, 30/19, 30/20, 30/13, 30/17, 158/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.04.2021 r. znak PL.6733.15.3.2021.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 151/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.04.2021 r. znak PL.6733.11.4.2021.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci linii kablowej NN 0,4 kV na terenie działki nr 13/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.04.2021 r. znak PL.6733.7.8.2021.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.04.2021 r. znak PL.6733.18.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej YAKXS 4x129mm w celu poprawy jakości zasilania dla odbiorców zasilanych ze stacji Turzno 1 obwód 100 na terenie działek nr 305/6, 305/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 59/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Turzno, gmina Raciążek. Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.04.2021 r. znak PL.6733.19.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek nr 2/7, 2/8, 2/9, 2/11, 2/12, 2/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.04.2021 r. znak PL.6733.15.3.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na: budowie oświetlenia solarnego skrzyżowania na terenie działki nr 52 położonej w obrębie ewidencyjnym Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.04.2021 r. znak PL.6733.16.3.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego niepolegającego na: budowie oświetlenia ulicznego na terenie działki nr 23/1, 23/3, 23/5, 35/4, 35/5, 35/16, 35/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.04.2021 r. znak PL.6733.18.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia polegającego na: budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Ostrowąs oraz przebudowie zewnętrznej instalacji elektrycznej do oświetlenia terenu wokół kościoła w miejscowości Ostrowąs na terenie działki nr 292 położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs oraz na terenie działki nr 45 położonej w obrębię ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.04.2021 r. znak PL.6733.5.12.2021.MJ w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 80 położonej w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.04.2021 r. znak PL.6733.3.13.2021.MJ w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan. 58-84 oraz zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15kV na linii 15 kV GPZ Toruń Podgórz-Włocławska 3 (S907101) odgałęzienie ,,Brzoza 1”, ,,Brzoza 2” i ,,Brzoza 3”- na terenie działek nr 279, 280/3, 280/4, 3214/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.04.2021 r. znak PL.6733.17.3.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Szczegóły