Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.09.2020 r. znak PL.6733.20.7.2020.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 229/2, 229/8, 229/7, 229/6, 229/5, 229/1 obręb Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.09.2020 r. znak PL.6733.19.6.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na działkach nr 77/1, 85, 92/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.09.2020 r. znak PL.6733.15.37.2020.MZ w sprawie wydanej decyzji administracyjnej o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 155/1, 156, 157, 158, 240/2, 33/10, 34/1, 3, 35/1, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, na terenie działek nr 134/2, 151 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 77/2, 81/22, 74/3, 82 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 90/2, 89/2, 86/2, 76/2, 78/2, 79/2, 91 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 165/2, 162/1, 159/2, 136/1, 112/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, na terenie działek nr 275, 274, 24/2, 13, 69, 261, 253 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.09.2020 r. znak: PL.6733.22.3.2020.MJ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, złączy kablowych SN-15kV, stacji transformatorowych SN/nN, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci oświetleniowej na terenie działek nr 33/1, 34/4, 17/4, 19/6, 25/20, 25/19, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/1, 15/2,15/1, 207, 158/1, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno na terenie działek nr 185/4, 197/1, 198/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 125, 139 obr. 1(arkuszy mapy Ar-41) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działek nr 312, 286/4, 286/2, 262, 259, 256, 311, 281/1, 295/2, 310/1, 310/2 obr. 1 (arkusz mapy AR-42) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.09.2020 r. znak PL.6733.21.2.2020.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu śr/c przy ulicy Piaskowej na terenie działki nr 130 oraz ulicy Drzewnej na terenie działki nr 128/3 w miejscowości Odolion, na terenie działki nr 138/2 w miejscowości Odolion, na terenie działki nr 70/2 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.09.2020 r. znak PL.6733.16.10.2020.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie przyłącza energetycznego nN, szafki pomiarowej szt. 1 i rozdzielnicy kablowej szt. 1 na terenie działek nr 103, 229/9, 229/1 i 229/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31.08.2020 r. znak PL.6733.14.29.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 155/1, 156, 157, 158, 240/2, 33/10, 34/1, 3, 35/1, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, na terenie działek nr 134/2, 151 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 77/2, 81/22, 74/3, 82 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 90/2, 89/2, 86/2, 76/2, 78/2, 79/2, 91 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 165/2, 162/1, 159/2, 136/1, 112/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, na terenie działek nr 275, 274, 24/2, 13, 69, 261, 253 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 26.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.08.2020 r. znak PL.6733.18.3.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na: przebudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV, przebudowie stacji transformatorowej SN/nn i przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 151/1, 186/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.08.2020 r. znak: PL.6733.20.3.2020.MZ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 229/9, 229/8, 229/7, 229/6, 229/5 i 229/1 w miejscowości Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1919.08.2020r. znak: PL.6733.16.7.2020.MZ o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie przyłącza energetycznego nN szafki pomiarowej szt. 1 i rozdzielnicy kablowej szt. 1 na terenie działek nr 103, 229/9, 229/1 i 229/2 położonych w miejscowości Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.08.2020 r. znak:PL.6733.15.9.2020.MZ o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN15kV oraz NN 0,4 kV na terenie działek nr 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo,gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.08.2020 r. znak: PL.6733.17.3.2020.MZ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie linii kablowej oświetlenia drogowego na działkach nr 91, 95/2, 92/2, 93/2 obręb Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrow Kujawski z dnia 04.08.2020 r. znak: PL.6733.15.10.2020.MZ o wydanej decyzji o ustaleniu celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowych SN na terenie działek nr 91/1, 90/2, 46/1, 77, 112/4, 112/3, 94/2, 93/2, 92/4 w miejscowości Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrow Kujawski z dnia 06.08.2020 r. znak: PL.6733.19.2.2020.MZ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 92/5, 85, 77/1 w miejscowości Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.07.2020 r. znak: PL.6730.11.11.2020.DS o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 137/16 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.08.2020 r. znak PL.6733.14.19.2020.MZ w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego dot. budowy ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 155/1, 156, 157, 158, 240/2, 33/10, 34/1, 3, 35/1, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, na terenie działek nr 134/2, 151 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 77/2, 81/22, 74/3, 82 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 90/2, 89/2, 86/2, 76/2, 78/2, 79/2, 91 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 165/2, 162/1, 159/2, 136/1, 112/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, na terenie działek nr 275, 274, 24/2, 13, 69, 261, 253 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.08.2020 r. znak PL.6733.15.6.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 KV oraz NN 0,4 KV na terenie działek nr 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.07.2020 r. znak PL.6733.6.49.2020.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych Sn-15 kV, sieci elektroenergetycznej nN/-0,4 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją kablową i światłowodem na terenie działek ewidencyjnych nr 1/2 położonej na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 38), na terenie działek nr 4/1, 3/13 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 39), na terenie działek nr 145/10, 145/11 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 41), na terenie działek nr 103/2, 156/8, 156/11, 156/10, 59/4, 59/3, 58/4, 58/3, 57/8, 57/7, 57/3, 56/6, 56/8, 56/7, 55/6, 55/7, 55/12, 55/13, 55/9, 55/10, 55/4, 54/2, 52/4, 52/6, 50/2, 51/1,48/2, 47/2, 45/2, 163/2, 43/5, 41/2, 42/10, 42/11, 41/3, 42/6, 43/4, 39/2, 39/4, 39/1, 38, 37, 36/3, 62/14, 36/4, 36/1, 62/12, 62/5, 62/1, 61/4, 61/3, 61/5, 1/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 1, 3, 21/2, 47/1, 75/3, 76/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 47/2, 80/2, 78/1, 78/2, 137/2, 231, 301/4, 232, 233, 301/2, 234, 301/3, 235/1, 225/1, 118/7, 202/6, 202/2, 202/10, 305, 198/1, 169/1, 168/1, 164/1, 167/4, 166/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 150/18, 150/21, 150/20, 166, 165, 162/2, 162/3, 161/5, 161/3, 161/4, 162/1,161/2, 169/7, 169/5, 169/8, 169/4, 168/2, 108, 107 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 594/2, 595/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 14/12, 14/11, 41/4, 41/3, 8/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Zazdromin, gmina Koneck. Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.07.2020 r. znak PL.6733.15.7.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych SN na terenie działek nr 91/1, 90/2, 46/1, 77, 112/4, 112/3, 94/2, 93/2, 92/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.07.2020 r. znak PL.6733.14.9.2020.MZ w sprawie zawieszenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 155/1, 155/2, 156, 157, 158, 240/2, 33/10, 34/1, 3, 35/1, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, na terenie działek nr 134/2, 151 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 77/2, 81/22, 74/3, 82 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 90/2, 89/2, 86/2, 76/2, 78/2, 79/2, 91 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 165/2, 162/1, 159/2, 136/1, 112/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, na terenie działek nr 275, 274, 24/2, 13, 69, 261, 253 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 14.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.07.2020 r. znak PL.6733.16.3.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie przyłącza energetycznego nN, szafki pomiarowej szt. 1 i rozdzielnicy kablowej szt.1 na terenie działek nr 103, 229/9, 229/1, 229/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 13.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.07.2020 r. znak PL.6733.11.11.2020.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu śr/c na terenie działek nr 41/9, 195 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 13.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.07.2020 r. znak PL.6733.9.19.2020.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie gazociągu śr/c na terenie działek nr 224, 148/5, 148/3, 148/6, 147, 145/17 , 145/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 231 położonej w mieście Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.07.2020 r. znak PL.6733.13.6.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie publicznego parkingu na terenie działki nr 43/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski przy drodze publicznej gminnej. Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.06.2020 r. znak: PL.6730.11.8.2020.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 137/16 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.6.40.2020.MZ z dnia 23.06.2020 r. w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych Sn-15 kV, sieci elektroenergetycznej nN/-0,4 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją kablową i światłowodem na terenie działek ewidencyjnych nr 1/2 położonej na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 38), na terenie działek nr 4/1, 3/13 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 39), na terenie działek nr 145/10, 145/11 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 41), na terenie działek nr 103/2, 156/8, 156/11, 156/10, 59/4, 59/3, 58/4, 58/3, 57/8, 57/7, 57/3, 56/6, 56/8, 56/7, 55/6, 55/7, 55/12, 55/13, 55/9, 55/10, 55/4, 54/2, 52/4, 52/6, 50/2, 51/1,48/2, 47/2, 45/2, 163/2, 43/5, 41/2, 42/10, 42/11, 41/3, 42/6, 43/4, 39/2, 39/4, 39/1, 38, 37, 36/3, 62/14, 36/4, 36/1, 62/12, 62/5, 62/1, 61/4, 61/3, 61/5, 1/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 1, 3, 21/2, 47/1, 75/3, 76/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 47/2, 80/2, 78/1, 78/2, 137/2, 231, 301/4, 232, 233, 301/2, 234, 301/3, 235/1, 225/1, 118/7, 202/6, 202/2, 202/10, 305, 198/1, 169/1, 168/1, 164/1, 167/4, 166/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 150/18, 150/21, 150/20, 166, 165, 162/2, 162/3, 161/5, 161/3, 161/4, 162/1,161/2, 169/7, 169/5, 169/8, 169/4, 168/2, 108, 107 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 594/2, 595/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 14/12, 14/11, 41/4, 41/3, 8/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Zazdromin, gmina Koneck. Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.9.15.2020.MZ z dnia 23.06.2020 r. w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu śr/c na terenie działek nr 224, 148/5, 148/3, 148/6, 147, 145/17, 145/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 231 położonej w mieście Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IT.6733.03.2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.,,Budowie gazociągu średniego ciśnienia”ia Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.5.4210.98.2020.NR z dnia 04.06.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego-stacji bazowej telefonii komórkowej Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.15.3.2020.MZ z dnia 19.06.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii kablowych SN na terenie działek nr 91/1, 90/2, 46/1, 77, 112/3, 94/2, 93/2, 92/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły