Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.10.2021 r. o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 1/2021 z dnia 20.01.2021 r. znak: PL.6733.27.8.2020.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 4/9, 4/19, 4/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Kuczek oraz na terenie działki nr 117/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Obwieszczenie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 12.10.2021 r. o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo na działkach nr: 9, 19, 26, 41, 43/2, 44/2, 45/2, 47/6, 48/2, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 56/2, 48/4 obręb Broniszewo działkach nr 95/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102, 103/2 obręb Goszczewo oraz działkach nr: 365, 367, 369, 646, 316/1 obręb Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 12.10.2021 r. znak: AB.6744.3.2021o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo na działkach nr: 9, 19, 26, 41, 43/2, 44/2, 45/2, 47/6, 48/2, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 56/2, 48/4 obręb Broniszewo działkach nr 95/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102, 103/2 obręb Goszczewo oraz działkach nr: 365, 367, 369, 646, 316/1 obręb Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 13.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.10.2021 r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, szafek pomiarowych (2 szt.) na terenie działek nr: 197, 196/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działek nr: 1996/23, 1996/24, 1996/25 położonych w miejscowości Ciechocinek, gmina Ciechocinek. Szczegóły
Artykuł 11.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.10.2021r. znak: PL.6733.36.11.2021.AE o wydanej decyzji o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 212/1, 237/3, 237/2 i 237/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.10.2021 r. znak: PL.6733.38.13.2021.AE o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci linii kablowej NN 0,4kV na terenie działek nr 67/18, 66, 65, 67/17 oraz 71 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.10.2021 r. znak: PL.6733.38.10.2021.AE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci linii kablowej NN 0,4kV na terenie działek nr 67/18, 66, 65, 67/17 oraz 71 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.10.2021 r. znak: o ponownym uzgodnieniu projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 195/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.10.2021 r. znak: PL.6733.21.11.2021.MJ o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 195/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 Decyzja Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.09.2021 r. znak: PL.6831.46.2.2021.JD zatwierdzająca projekt podziału działki nr 29, obręb Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.09.2021r. znak: PL.6733.35.9.2021.AE o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 375/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 29.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.09.2021 r. znak: PL.6733.36.8.2021.AE o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka oświetlenia drogowego na terenie działek nr 212/1, 237/3, 237/2, 237/4 położonych w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Informacja Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20.09.2021 r. znak: AB.6744.3.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.” Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo” Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Obwieszczenie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 20.09.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. ” Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo”. Szczegóły
Artykuł 23.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.09.2021 r. znak: PL.6733.38.5.2021.AE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci linii kablowej NN 0,4 kV na terenie działek nr 67/18, 66, 65, 67/17 oraz 71 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 23.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.09.2021 r. znak: PL.6733.33.12.2021.MJ o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, szafek pomiarowych szt. 2 na terenie działek nr 197, 196/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 1996/23, 1996/24, 1996/25 położonych w miejscowości Ciechocinek, gmina Ciechocinek. Szczegóły
Artykuł 22.09.2021 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 26.08.2021 r. znak: KO 411.1300- 1301.2021 o rozpatrzeniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.9.11.2021.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową szafki pomiarowej niskiego napięcia dla zasilania projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 34/35, 34/36 w miejscowości Konradowo na terenie działek 35/5, 35/16, 35/14, 35/26, 34/27, 34/24, 34/37, 34/36, 34/35, 34/30, 34/29 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo. Szczegóły
Artykuł 22.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.09.2021r. znak: PL.6733.37.3.2021.AE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odwodnienia drogi gminnej nr 160210C od granicy z miastem Aleksandrów Kujawski na odcinku ok 165 MB w miejscowości Rożno-parcele, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 153/2, 157, 155, 152/6, 152/4, 158/15, 156, 154/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele. Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.38.2.2021.AE z dnia 7 września 2021 r. podające do publicznej wiadomości, że w dniu 03.09.2021 r. na wniosek Energa Operator SA. Oddział w Toruniu działająca poprzez pełnomocnika Pana Jana Zajączkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci linii kablowej NN 0,4 kV na terenie działek nr 67/18, 66, 65, 67/17 oraz 71 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 09.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, znak: PL.6733.35.6.2021.AE podające do publicznej wiadomości, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 375/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski został przekazany do następujących instytucji: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Zarząd Zlewni w Toruniu, Zarząd Dróg Powiatowych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Aleksandrowie Kujawskim, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wydział Inwestycji Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w Warszawie, Energa-Operator S.A. oddział w Toruniu, celem dokonania uzgodnienia. Szczegóły
Artykuł 09.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.36.6.2021.AE zawiadamiające, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka oświetlenia drogowego na terenie działek nr 212/1, 237/3, 237/2, 237/4 położonych w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski został przekazany do następujących instytucji: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Zarząd Zlewni w Toruniu, Zarząd Dróg Powiatowych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wydział Inwestycji Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, celem dokonania uzgodnienia. Szczegóły
Artykuł 01.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.08.2021 r. znak: PL.6733.34.13.2021.AE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 34, 35 i 52 położonych w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 31.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.08.2021 r. znak: PL.6733.33.9.2021.MJ o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, szafek pomiarowych szt. 2 na terenie działek nr 197, 196/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 1996/23, 1996/24, 1996/25 położonych w miejscowości Ciechocinek, gmina Ciechocinek. Szczegóły
Artykuł 24.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.08.2021 r. znak: PL.6733.36.2.2021.AE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka oświetlenia drogowego na terenie działek nr 212/1, 237/3, 237/2, 237/4 położonych w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 19.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.08.2021 r. znak: PL.6733.34.10.2021.AE o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 35, 34, 52 położonych w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 17.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.08.2021r. znak: PL.6733.35.3.2021.AE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 375/5 w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 06.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.07.2021 r. znak: PL.6733.31.11.2021.MJ o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i złączy kablowych, budowie sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją kablową i światłowodem na terenie działki nr 74/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 05.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.08.2021r. w wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 487/5 i 487/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 28.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.34.7.2021.AE z dnia 27 lipca 2021 r. podające do publicznej wiadomości, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 35, 34 i 52 położonych w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski został przekazany do następujących instytucji: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Zarząd Zlewni w Toruniu, Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, Wydział Inwestycji Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, celem dokonania uzgodnienia. Szczegóły
Artykuł 23.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.07.2021 r. znak PL.6733.32.8.2021.MJ podające do publicznej wiadomości, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 487/5 i 487/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły