Plany zagospodarowania przestrzennego

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.02.2018 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami z dnia 06.02.2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projketu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6722.4.24.2016.MZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami z dnia 06.12.2017 r. Szczegóły
Artykuł 25.10.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6722.11.23.2017.MZ o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Ogłoszenie p podjęciu przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski uchwały nr XXX/239/17 z dnia 07.04.2017 r. w sprawie zaminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.12.2016 Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami z dnia 8.12.2016 r. Szczegóły
Artykuł 29.11.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6722.10.15.2016.MZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 29.11.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6727.4.4.2016.MZ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły