Projekty uchwał

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.05.2020 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2020″ dla Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego ALGAWA Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 06.04.2016 Projekt uchwały z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 05.04.2016 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części z Szczegóły
Artykuł 05.04.2016 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 roku” Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Projekt uchwały – schronisko Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Projekt uchwały – program opieki nad zwierzętami Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1/26 położonej w miejscowości Stawki Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 349/32 położonej w miejscowości Wołuszewo Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 398/12 położonej w miejscowości Służewo Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 59/3 położonej w miejscowości Wólka Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Bydgoszczy do zasobu nieruchomości Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1/24 położonej w miejscowości Stawki Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Stawki Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na rzecz Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1033/25 położonej w miejscowości Łazieniec. Szczegóły