Rejestr umów

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 58/2021/DDP zawarta w dniu 12 maja 2021r. pn: „Dostawa środków czystości na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 57/2021/KS zawarta w dniu 12 maja 2021r. pn: „Dostawa materiałów do zajęć terapeutycznych na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 56/2021/In zawarta w dniu 13 maja 2021r. pn: „Wycinka drzew gat.wierzba krucha (6szt.) oraz olcha czarna (4szt) rosnące na działce ewid.nr 56/10 w miejscowości Zgoda” Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 55/2021/In zawarta w dniu 16 maja 2021r. pn: „Zamontowanie zabawki Linarium Aster (GM0701-T) z zachowaniem stref bezpieczeństwa na placu zabaw działka nr 379/1 w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 54/2021/In zawarta w dniu 14 maja 2021r. pn: ” Zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej ORBITREK Symbol:FIT B 11 z zachowaniem stref bezpieczeństwa na placu zabaw działka nr 97/1 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski.” Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 53/2021/In zawarta w dniu 14 maja 2021r. pn: „Zamontowanie urządzenia siłowni zewnętrznej Drabinka i Podciąg nóg Symbol:FITB28 i FITB29 z zachowaniem stref bezpieczeństwa na placu zabaw działka nr 193 w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 52/2021/ZP zawarta w dniu 11 maja 2021r. pn: „Usługa Transportowa dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach w ramach projektu pn.”Dzienny Dom Pbytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 51/2021/ZP zawarta w dniu 5 maja 2021r. pn: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wołuszewie, Gmina Aleksandrów Kujawski – II etap” Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 50/2021/Or zawarta w dniu 19 kwietnia 2021r. pn: Przeprowadzenie szkoleń wstępnych okresowych z zakresu BHP dla strażaków ochotników. Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 49/2021/In zawarta w dniu 26 kwietnia 2021r. pn:Wykonanie robót w zakresie wykonania remontu przepustu w pasie drogi gminnej Nr 160224C,działka nr 85 w m.Zduny Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 48/2021/In/A zawarta w dniu 26 kwietnia 2021r. pn: Wykonanie w pasie dz. Drogowej nr 1045/10obręb Łazieniec, robót polegających na budowie 4 zjazdów do nieruchomości położonych przy ul. Wspólnej w m.Łazieniec do działek nr 1045/6, 1045/7, 1045/8, 1045/9 obręb Łazieniec. Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 48/2021/In zawarta w dniu 20 kwietnia 2021r. pn: Sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku do punktów poboru w ramach Grupy Zakupowej Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 47/2021/Pl zawarta w dniu 22 kwietnia 2021r. pn: Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 46/2021/Pl zawarta w dniu 22 kwietnia 2021r. pn: Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 45/2021/Pl zawarta w dniu 22 kwietnia 2021r. pn: Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno -Parcele, gm. Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 44/2021/Pl zawarta w dniu 22 kwietnia 2021r. pn: Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski-usługi komercyjne (dz.69/3, 69/4 70/5) Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 43/2021/In zawarta w dniu 12 maja 2021r. pn: Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski działka nr 261 obręb Przybranowo montaż ośmiu sztuk lamp oświetlenia drogowego. Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 42/2021/ZP zawarta w dniu 8 kwietnia 2021r. pn: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pod nazwą „Termomodernizacja Domu Dziennego Pobytu w Słomkowie, Gmina Aleksandrow Kujawski- II etap” Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 41/2021/ZP zawarta w dniu 7 kwietnia 2021r. pn: Uczestnictwo w projekcie pt. „Kujawsko – pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 40/2021/ZP zawarta w dniu 31 marca 2021r. pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych tj. konserwator terenów zielonych, brukarz- układanie nawierzchni drogowych,technolog robót wykończeniowych w budownictwie dla 17 uczestników/czek Projektu „Animacja lokalna na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” oraz przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych.doradztwa zawodowego. Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 39/2021/Pl zawarta w dniu 19 kwietnia 2021r. pn: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla remontu budowlanego budynku użyteczności publicznej w m. Zduny 16″ Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 38/2021/Pl zawarta w dniu 12 kwietnia 2021r. pn: Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2027+ Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Umowa Nr 37/2021/Pl zawarta w dniu 22 marca 2021r. pn:Świadczenie usług zarządzania, rozliczania dotacji, monitorowania prawidłowości realizacji oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie realizowanego w ramach projektu Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski finansowanego ze środków RPO na lata 2014-2020, którego celem utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób niesamodzielnych. Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 Umowa Nr 36/2021/Pl zawarta w dniu 26 marca 2021r. pn: Termomodernizacja Domu Dziennego Pobytu w Słomkowie -II etap Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 Umowa Nr 35/2021/Pl zawarta w dniu 26 marca 2021r. pn: Nabycie drogowych prefabrykatów betonowych. Szczegóły
Artykuł 09.04.2021 Umowa Nr 32/2021/Pl zawarta w dniu 01 marca 2021r. pn: Dokonanie analizy zebranego materiału dowodowego w sprawie działalności prowadzonej na terenie działki nr 132/11 w m. Odolion, związanej z hodowlą kilkudziesięciu psów rasowych. Szczegóły
Artykuł 09.04.2021 Umowa Nr 31/2021/Pl zawarta w dniu 29 marca 2021r. pn: Umowa o dotację z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na świadczenie usług w sprawie realizacji celu publicznego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy Aleksandrow Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Umowa Nr 30/2021/In zawarta w dniu 24 marca 2021r. pn: Usługa Transportowa świadczona w ramach projektu pn.: ” Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Umowa Nr 29/2021/In zawarta w dniu 18 marca 2021r. pn: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla rozbudowy i budowy oświetlenia drogowego w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Umowa Nr 28/2021/ZP zawarta w dniu 15 marca 2021r. pn: Dostawa kruszywa twardego- granit, bazalt, melfir frakcji0-34,5 mm PN-EN 13242 w szacunkowej ilosci około1000 ton. Szczegóły