Sprawozdania finansowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2020 Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Gminy Aleksandrów Kujawski wg. stanu na koniec II kwartału 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie Gminy Aleksandrów Kujawski za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020. Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec II kwartału 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Sprawozdanie Rb-27S. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-28S. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-N. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-NDS. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec I kwartału 2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Sprawozdanie Rb-Z – KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Zarządzenie Nr 31/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2017 r. Szczegóły