Środowisko – Obwieszczenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.09.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03.09.2020 r. znak GD.ZUZ.5.421.532.2019.MK Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.09.2020 r. znak: PL.6220.17.2.2020.DS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: ” Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW i powierzchni zabudowy do 10,57 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 215, 216, 218/2 w miejscowości Poczałkowo,gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.09.2020 r. znak: PL.6220.9.17.2020.DS o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej Nowy Ciechocinek o mocy do 3,36 MW i powierzchni około 7,0 ha, trofostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp.” na działkach nr 84/5, 93/3 oraz 92 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.09.2020 r. znak: PL.6220.9.13.2020.DS o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej Nowy Ciechocinek o mocy do 3,36 MW i powierzchni około 7,0 ha, trofostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp.” na działkach nr 84/5, 93/3 oraz 92 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27.08.2020 r. znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.17 o uchyleniu w części postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27.06.20214 r. znak: WOO.4210.7.2014.ADS.37 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Odbudowie budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932″ Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31.08.2020r. znak: PL.6220.11.27.2019.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża OPOKI III,metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr 103, 104 oraz 105 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.08.2020 r. znak: PL.6220.6.46.2018.AE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: ” Zakupie instalacji maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymianie zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20m3, budowie zbiornika uśredniającego na ścieki o pojemności 280 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowie zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych” na działkach nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.07.2020 r. znak: PL.6220.11.3.2020.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu i eksploatacji urządzenia wodnego o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na działce nr 99/2 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.07.2020 r. znak: PL.6220.12.3.2020.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu i eksploatacji urządzenia wodnego o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na działce nr 122/1 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.07.2020 r. znak: PL.6220.13.3.2020.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na: „Wykonaniu i eksploatacji urządzenia wodnego o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na działce nr 78/1 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.07.2020 r. znak: PL.6220.1.13.2020.DS o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie stacji paliw” na działkach nr 72/5 i 72/6 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.07.2020 r. znak: PL.6220.10.8.2020.DS o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla zamierzenia polegającego na:”Rozbudowie i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmujacego budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7 oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.07.2020 r. znak: PL.6220.10.3.2020.DS o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Rozbudowie i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmującego budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7 oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 20.07.2020 Obwieszczenie z dnia 10.07.2020 r. znak GD.ZUZ.5.421.532.2019.MK w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tj. na działkach nr 216/1, 29/1, 29/2 obręb 18 w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski nowej linii kablowej SN-15kV. Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Opoki III metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr 103, 104 oraz 105 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.06.2020 r, znak: PL.6220.9.3.2020.DS o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na: „Budowie Farmy Fotowoltaicznej Nowy Ciechocinek o mocy do 3,36 MW i powierzchni około 7,0 ha, trofostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp.” na działkach nr 84/5, nr 93/3 oraz nr 92 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.06.2020 r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymiana zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20 m3, budowie zbiornika uśredniającego na ścieki o pojemności 280 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowa zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych” na terenie działek nr 124/3, 222, 223, 224 oraz 148/1 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- studni głebinowej nr 1 ujmującej wody z osadów czwartorzędowych , zlokalizowanej na działce nr 59/18 w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski; usługe wodną- pobór wód podziemnych z osadów czwartorzędowych ze studni głebinowej nr 1 oraz szczególnego korzystania z wód-korzystanie z wód na potrzeby nawadniania upraw w ilości większej niż średniorocznie 5m3 na dobę na działkach nr 59/9, 59/11, 59/16 i 59/18 w miejscowości Zduny gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.06.2020 r. znak: PL.6220.19.13.2019.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wody podziemnej w ilości większej niż 10m3/h obejmującego: wykonanie obudowy, głowicy i zamontowanie pompy w otworze nr 1, stanowiącym ujęcie wody podziemnej, ujmującym czwartorzędowy poziom wodonośny na działce nr 154/1 w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.06.2020 r. znak:PL.6220.6.3.2020.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW i powirzchnią zabudowy do 3,4221 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 85/13 i 85/4 w miejscowości Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.25.12.2019.DS z dnia 12.06.2020 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce nr 147/4 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.05.2020 r. znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.13 o mozliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu zażaleniowym na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla przedsięwzięcia polegającego na: odbudowie budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932 Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Zawiadomienie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2020 r. znak: DOP-WOŚ.436.2.2019.2 o niezałatwienie sprawy w terminie dot. postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. dla zamierzenia polegającego na: budowie stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.04.2020 r.znak GD.ZUZ.5.4210.104.2020.EF w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.04.2020 r.znak GD.ZUZ.5.4210.10.2020.EF w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych-przebudowa urządzenia wodnego- rowu R-C Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Nabór Deklaracji uczestnictwa w projekcie pod nazwą „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – III etap” Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Obwieszczenia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.04.2020 r. znak: PL.6220.6.40.2018.AE o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko,jego uzupełnianiami oraz zmianą wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymiana zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowie zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych” na terenie działek nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.04.2020 r. znak: PL.6220.6.37.2018.AE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymiana zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowie zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych” na terenie działek nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.03.2020r. znak: PL.6220.21.13.2019.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C na odcinku Żyrosławice – Przybranowo na odcinku km 0+000 do km 2+770” na działce nr 42 w miejscowości Opoki oraz działkach nr 53, nr 89/2 i nr 103/1 w miejscowości Opoczki , gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.03.2020 r. znak: PL.6220.1.3.2020.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na budowie stacji paliw na działkach nr 72/5 i nr 72/6 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły