Środowisko – Obwieszczenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7.12.2016 r. znak Pl.6220.20.3.2016.AE w sprawie przebudowy i modernizacji sortowni odpadów w PUP Ekosład Sp. z o.o. na terenie działek nr 154, 155, 156 w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.11.2016 r. znak: Pl.6220.27.30.2015.2016.AE w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną znak: Pl.6220.27.25.2015.AE z dnia 25.05.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na ,,Budowie fermy drobiu obejmującej 3 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie 42000 stanowisk dla kur wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 52/4 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.11.2016 r. znak:Pl.6220.20.2.2016.AE budowa drogi gminnej nr 160215C Stawki-Konradowo-Zgoda Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2016 r. znak: PL.6220.12.25.2015.2016.AE wymiana zbiorników na stacji paliw na terenie działki nr 67/14 w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.11.2016 Zawiadomienie Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawki z dnia 14 listopada 20016 r. znak: RPI.6220.1.28.16 budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce znak: RPI.6220.1.27.16 z dnia 5.10.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka” Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.12.22.2015.AE z dnia 03.10.2016 r. wymiana zbiorników na stacji paliw na terenie działki nr 67/14 w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Obwieszczenia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.17.13.2016.AE Wykonanie urządzeń wodnych z obudowach z kręgów żelbetowych umożliwiających pobór wód podziemnych z projektowanych otworów studziennych nr 3a i 4 na terenie ujęcia w miejscowości Ośno (Dz. nr 52/6), gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl. 6220.10.16.2016.AE z dnia 22.09.2016 r. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś- Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609 Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.9.13.2016.AE z dnia 06.09.2016 r. Budowa studni głębinowej do deszczowania upraw rolno-warzywnych na dz. nr ewid.: 18 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.17.7.2016.AE z dnia 29.08.2016 r. Wykonanie urządzeń wodnych w obudowach z kręgów żelbetowych umożliwiających pobór wód podziemnych z projektowanych otworów studziennych nr 3a i 4 na terenie ujęcia w miejscowości Ośno (Dz. nr 52/6), gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.17.10.2016.AE z dnia 29.08.2016 r. Wykonanie urządzeń wodnych w obudowach z kręgów żelbetowych umożliwiających pobór wód podziemnych z projektowanych otworów studziennych nr 3a i 4 na terenie ujęcia w miejscowości Ośno (Dz. nr 52/6), gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.10.12.2016.AE z dnia 02.09.2016 r. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś- Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609 Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.12.18.2015.AE z dnia 02.09.2016 r. Wymiana zbiorników na stacji paliw na terenie działki nr 67/14 w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6220.10.8.2016.AE z dnia 30.08.2016 r. o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko sprawa: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609″ Szczegóły