Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2015 Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2015 Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2014. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2015 Uchwała Nr I/10/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2015 Uchwała Nr I/9/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2015 Uchwała Nr I/8/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2015 Uchwała Nr I/7/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2015 Uchwała Nr I/6/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2015 Uchwała Nr I/5/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2015 Uchwała Nr I/4/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2015 Uchwała Nr I/3/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2015 Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2015 Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły