Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.11.2019 Uchwała Nr XIV/111/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 22.10.2019 Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 22.10.2019 Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.10.2019 Uchwała Nr XIII/108/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Służewie Szczegóły
Akty prawne 22.10.2019 Uchwała Nr XIII/107/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ” Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 22.10.2019 Uchwała Nr XIII/106/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.10.2019 Uchwała Nr XIII/105/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Szczegóły
Akty prawne 22.10.2019 Uchwała Nr XIII/104/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Uchwała Nr XII/102/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025″ Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Uchwała Nr XII/101/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ” Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Uchwała Nr XII/100/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022″ dla Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Uchwała Nr XII/99/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Uchwała Nr XII/98/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr XI/97/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr XI/96/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr XI/95/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr XI/94/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżety Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr X/93/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr X/92/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr X/91/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr X/90/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielolokalowym w Odolionie przy ulicy Elizejskiej 25 na działce nr 19/4, stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr X/89/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 6/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Konradowo Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr X/88/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr X/87/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/86/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/85/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/84/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otłoczyn Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/83/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/82/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 Szczegóły