Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 II

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2020 Protokoły wyników głosowania w obwodach z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 lipca 2020 r. II TURA. Szczegóły
Artykuł 12.07.2020 Zarządzenie nr 63/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych ponownie na dzień 12 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym. Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania 12 lipca 2020 r. – II TURA Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Postanowienie Nr 107/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Postanowienie Nr 98/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej – sprawa dopisania do spisu wyborców na swój wniosek wyborcy w wybranym obwodzie głosowania Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. – II tura. Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Kalendarz wyborczy – II tura wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Wyniki głosowania w dniu 28 czerwca 2020 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. I TURA Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Protokoły wyników głosowania w obwodach z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2020 r. I TURA Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 Zarządzenie nr 58/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 Zmiana składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą: Świetlica wiejska Rożno-Parcele ul. Konwaliowa 48, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w Gminie Aleksandrów Kujawski z podziałem na pełnione funkcje. Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Postanowienie Nr 78/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 czerwca 2020 r. dla Pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, aby dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do dnia 15.06.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 czerwca 2020 roku. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Zgłaszanie członków do Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. do dnia 12 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej dnia 7 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegóły