Zarządzenia Wójta Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.10.2021 Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ” Dostawe oleju opalowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 14.10.2021 Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian kwot dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 14.10.2021 Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian kwot dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 01.10.2021 Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu ” Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022″, Szczegóły
Akty prawne 01.10.2021 Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: ” Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK” Szczegóły
Akty prawne 01.10.2021 Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: ” Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej nadbudowy, remontu istniejącego budynku z przeznaczeniem na Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z niezbędną infrastrukturą, budową parkingu oraz dróg dojazdowych” Szczegóły
Akty prawne 01.10.2021 Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: ” Usługi szkoleniowe świadczone dla uczestników projektu pn.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 28.09.2021 Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: „Remont drogi gminnej nr 160208C w miejscowości Rożno – Parcele, ul. Konwaliowa, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 13.09.2021 Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2021. Szczegóły
Artykuł 13.09.2021 ZARZĄDZENIE nr 75/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 września 2021 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Akty prawne 27.08.2021 Zarządzenie Nr 68/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 26.08.2021 Zarządzenie Nr 67/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 25.08.2021 Zarządzenie Nr 71/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian kwot dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 25.08.2021 Zarządzenie Nr 70/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego p.n. „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/22″ Szczegóły
Akty prawne 25.08.2021 Zarządzenie Nr 62/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 12.08.2021 Zarządzenie Nr 69/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego. Szczegóły
Akty prawne 12.08.2021 Zarządzenie Nr 59/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 12.08.2021 Zarządzenie Nr 55/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 12.08.2021 Zarządzenie Nr 46/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 12.08.2021 Zarządzenie Nr 40/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 12.08.2021 Zarządzenie Nr 33/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 12.08.2021 Zarządzenie Nr 29/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 12.08.2021 Zarządzenie Nr 20/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 03.08.2021 Zarządzenie Nr 66/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr: 686,687,688 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla których Sad Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00040419/7 oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia. Szczegóły
Akty prawne 03.08.2021 Zarządzenie Nr 65/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji ds.odbioru inwestycji pt:”Remont drogi gminnej nr 1160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 03.08.2021 Zarządzenie Nr 64a/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 1551/14539 części nieruchomości wspólnej działki nr ew. 695/2 położonej w miejscowości Służewo przy ul. Brzeskiej 46, stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla których Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00025928/7 oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia. Szczegóły
Akty prawne 03.08.2021 Zarządzenie Nr 64/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Akty prawne 03.08.2021 Zarządzenie Nr 61/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o dzielenie zamówienia publicznego na: Usługę transportową świadczoną dla uczestników projektu pn:Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.07.2021 Zarządzenie Nr 60/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługę transportową świadczoną dla uczestników projektu pn: „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance „Gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.07.2021 Zarządzenie Nr 58/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 Szczegóły