Zarządzenia Wójta Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.11.2017 Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 24.11.2017 Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie od roku szkolnego 2017/2018 w formie elektronicznej. Szczegóły
Akty prawne 24.11.2017 Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Marii Danielewicz Zielińskiej w Stawkach od roku szkolnego 2017/2018 w formie elektronicznej. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 Zarządzenie Nr 87A/2017 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, nie stanowiących jej wyłącznej własności. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Piotrowskiego w Wołuszewie. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Opokach. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót związanych z realizacją zadania pod nazwą „Remont muszli znajdującej się w parku w miejscowości Służewo etap IV”. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres pięciu lat nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski, działki nr 534/1 o powierzchni 1,8714 ha obręb Służewo oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia. Szczegóły