Zapytanie ofertowego na dostawę wyposażenia sanitarnego w ramach projektu pn. „Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów Kujawski”

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia sanitarnego w ramach projektu pn. „Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów Kujawski”.

Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego oraz opisać: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów Kujawski”. Oferta może być przesłana za pośrednictwem skrzynki elektronicznej (złobek@gmina-aleksandrowkujawski.pl) do dnia 04-02-2019r do godziny 15.30 Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Do kontaktu upoważniona jest Pani Monika Rolirad, tel. 54 2822059 wew. 26 Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04-02-2019r., a następnie zostaną ogłoszone wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły i załączniki poniżej.

  • Status zamówienia Przed terminem składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie o cenę
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 28.01.2019
  • Data składania ofert 04.02.2019
  • Godzina składania ofert 15:30
  • Data otwarcia ofert 04.02.2019
  • Godzina otwarcia ofert 15:35
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Numer UZP/TED RG.271.2.2019.MR
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>