Konkurs na dofinansowanie zadań publicznych 2019

Konkurs na dofinansowanie zadań publicznych 2019

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2019 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 na realizację  zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,  w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie turystyki i krajoznawstwa, z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 29 stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 2/2019 w zakresie dofinansowania na realizację zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 2/2019

Zarządzenie Nr 8/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 29 stycznia 2019  r. naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert w 2019 roku z zakresu dofinansowania na realizację zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku  2019

Nastąpiła zmiana załączników do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 2/2019 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 na realizację  zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,  w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie turystyki i krajoznawstwa, z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

  • Załącznik nr 3 (Formularz oferty) do Zarządzenia Nr 7/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1
  • Załącznik nr 4 (Wzór umowy) do Zarządzenia Nr 7/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2
  • Załącznik nr 5 (Sprawozdanie częściowe/końcowe) do Zarządzenia Nr 7/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>