Nabór na wolne stanowisko DYREKTORA DZIENNEGO DOMU POBYTU w Słomkowie Gmina Aleksandrów Kujawski

Nabór na wolne stanowisko DYREKTORA DZIENNEGO DOMU POBYTU w Słomkowie Gmina Aleksandrów Kujawski

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Wydział:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Miejsce pracyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim - Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie
  • StanowiskoDyrektor Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie
  • Wymiar etatu1/2 etatu
  • Ilość etatów1/2
  • Data ogłoszenia2018-06-14
  • Termin składania dokumentów2018-06-25
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. posiada wykształcenie wyższe.
   5. doświadczenie zawodowe- 5 letni staż zawodowy w tym 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu.
   6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Dziennego Domu Pobytu.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweWymagania dodatkowe.
   1. Praktyczna znajomość przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej.
   2. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
   3. Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi.
   4. Umiejętność koordynacji pracy zespołowej.
   5. Umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z podmiotami działającymi w zakresie pomocy społecznej.
   6. Znajomość funduszy unijnych; Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   7. Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.
   8. Obsługa komputera.
   9. Odporność na stres.
   10. Zdolność analitycznego myślenia, umiejętność negocjacji.
   11. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA.
   12. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.
   13. Odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań.
   14. Dyspozycyjność, kreatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Zaplanowanie adaptacji pomieszczeń zgodnie z wymogami DDP tak, aby zapewniały odpowiedni komfort i umożliwiały skuteczne zarządzanie procesami terapeutycznymi.
   2. Merytoryczna odpowiedzialność za funkcjonowanie DDP, w szczególności:
   - zatrudnianie pracowników DDP,
   - ustalanie zakresów czynności dla pracowników DDP,
   - nadzór nad przebiegiem animacji i opieki asystenckiej,
   - określenie zakresu wsparcia dla uczestników,
   - weryfikowanie potrzeb uczestników i zakresu usług merytorycznych,
   - zakup materiałów do zajęć zgodnie z potrzebami uczestników,
   - dokonywanie przyjęć uczestników,
   - prowadzenie dyżurów dla opiekunów faktycznych w zakresie poruszania się po dostępnych systemach wsparcia.
   3. Pozyskiwanie dodatkowych funduszy dla placówki z zewnętrznych źródeł finansowania.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyInformacja o warunkach pracy na stanowisku.
   1. stanowisko pracy - Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie - na parterze budynku.
   2. praca w wymiarze 1/2 etatu, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian