Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6722.11.26.2017.MZ o przygotowanym opracowaniu ekofizjograficznym wykonanym na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 23 lit d ustawy z dnia 23 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się o przygotowanym opracowaniu ekofizjograficznym wykonanym na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.

 Z treścią dokumentu oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski pok. 12 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7.30 do 15.30, wtorki w godz. od 7.30 do 17.00 i piątki w godz. od 7.30 do 14.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie http://www.ekoportal.gov.pl/ oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl .

/-/Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

  • Nr karty/rok 6722.11.26/2017
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie
  • Temat dokumentu opracowanie ekofizjograficzne
  • Nazwa dokumentu obwieszczenie
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu przygotowanie opracowania ekofizjograficznego wykonanego na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Aleksandrów Kujawski
  • Znak sprawy Pl.6722.11.26.2017.MZ
  • Dokument wytworzył Małgorzata Zwolińska
  • Data dokumentu 25.10.2017
  • Dokument zatwierdził Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Data zatwierdzenia dokumentu 25.10.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian