Otwarty konkurs ofert nr 2/2020 na realizację w 2020 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 13, art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (Uchwała Nr XIV/118/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert nr 2/2020 na realizację w 2020 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 2/2020,.

1.       Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, do realizacji poniższych zadań publicznych Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, oświaty, edukacji i wychowania, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Oferty  do dnia 14-04-2019 r. do godz. 14:00

Dokumentacja poniżej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>