Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020)

spis rolny nr telefonów

spis infolinia

Obowia_zek-spisowy-grafika-na-strone_-internetowa_-1024x539

wywiady bezposrednie

GUS przywraca wywiady bezpośrednie!

Powszechny Spis Rolny 2020 – loteria!

1 października 2020 r. pracę w rozpoczynają rachmistrzowie spisowi!

Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Od 1 września do 30 listopada trwa w całej Polsce Powszechny Spis Rolny, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Spis rolny jest przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 1. osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 2. osób prawnych;
 3. jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wykaz danych zbieranych w ramach spisu rolnego dotyczy m.in. 

 • informacji o osobie będącej użytkownikiem gospodarstwa rolnego (m.in. płeć, wiek, nr telefonu i adres e-mail ),
 • informacji o gospodarstwie rolnym (m.in. położenie, powierzchnia gruntów ogółem i zasiewów według rodzaju upraw),
 • zużycia nawozów mineralnych i naturalnych,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 • liczby i rodzaju budynków gospodarskich,
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Rolnicy mogą udzielać informacji o swoich gospodarstwach rolnych poprzez:

 • samospis internetowy na stronie: http://spisrolny.gov.pl
 • infolinię spisową: + 48 22 279 99 99
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzonym przez rachmistrza spisowego.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny! (art. 57  ustawy o statystyce publicznej).

Prezes GUS zapewnia ochronę danych zebranych w ramach prac spisowych. Dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w ramach prac spisowych podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej – tajemnica statystyczna. Ponadto w ustawie o powszechnym spisie rolnym  ujęto odpowiednie zapisy regulujące kwestie RODO.

Osoba fizyczna będąca użytkownikiem gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego będzie mogła zweryfikować tożsamość tego rachmistrza poprzez kontakt telefoniczny na infolinię statystyczną pod numerem telefonu 22 279 99 99 wew. 1 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora). Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego jest dostępna także na stronie internetowej urzędu statystycznego pod adresem: https://rachmistrz.stat.gov.pl

Więcej informacji na temat spisu rolnego można znaleźć na stronie internetowej GUS pod adresem – http://spisrolny.gov.pl

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>