Protokół Nr 24/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 23.12.2016 r.

Protokół KGPKiR z 23.12.2016 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian