Protokół Nr 25/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 26.01.2017 r.

Protokół KGPKiR z 26.01.2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian