Protokół Nr 26/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 15.02.2017 r.

Protokół KGPKiR z 15.02.2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian