Protokół Nr 27/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 06.03.2017 r.

Protokół Nr 27/17 KGPKiR z 06.03.2017 r

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian