Protokół Nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 19.06.2017 r.

Protokół Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej                i Rolnej z dnia 19 czerwca 2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian