Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 12:30 23-01-2020 Artykuł Szczegóły
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 12:20 23-01-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrow Kujawski z dnia 10.01.2020 r. znak: PL.6220.17.24.2018.AE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegajacego na: „Rozbudowie zakładu produkcji wyrobów i tworzyw sztucznych na terenie działek nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2 oraz 91 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski 15:50 22-01-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.01.2020 r. znak: PL.6733.1.3.2020.MZ o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz przebudowie stacji transformatorowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie Poczałkowo 3 na terenie działki nr 19 w miejscowości Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski 15:42 22-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 stycznia 2020 roku. 14:12 22-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrow Kujawski dniu 27 stycznia 2020 roku 14:07 22-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia,Oświaty,Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrow Kujawski w dniu 27 stycznia 2020 r. 13:50 22-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 24 stycznia 2020 r. 13:47 22-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 24 stycznia 2020 r. 13:44 22-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 24 stycznia 2020 r. 08:48 22-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 stycznia 2020 r. 08:40 22-01-2020 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr XVI z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r. 11:08 17-01-2020 Artykuł Szczegóły
Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 10.12.2018 r. Pana Andrzeja Olszewskiego. 08:08 17-01-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 14.09.2018 r. Pana Andrzeja Olszewskiego. 08:02 17-01-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.01.2020 r. znak PL.6733.2.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozwiązaniu kolizji-przestawieniu słupa linii napowietrznej Nn 0,4 kV na terenie działki nr 10 położonej w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski 11:43 15-01-2020 Artykuł Szczegóły
Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 30.04.2019 r. Pana Michała Guślakow. 13:00 14-01-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 29.04.2019 r. Pana Grzegorza Jankowskiego. 12:56 14-01-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 25.04.2019 r. Pana Marka Wieczorek. 12:52 14-01-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 12.04.2019 r. Pani Bożeny Świątkowskiej. 12:49 14-01-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 29.04.2019 r. Pana Jerzego Sztyler. 12:44 14-01-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.01.2020 r. znak PL.6733.37.12.2019.MZ w sprawie zawieszenia postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii średniego napięcia 15kV- wymiana kabla na linii SN GPZ Ciechocinek-Toruń oraz GPZ Ciechocinek- Opoki na terenie działek nr 124/3, 128, 129, 148/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski 09:38 14-01-2020 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 13/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 17 grudnia 2019 r. 14:28 13-01-2020 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 17 grudnia 2019 r. 14:10 13-01-2020 Artykuł Szczegóły
Protokół 8/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2019 r. 13:34 13-01-2020 Artykuł Szczegóły
Protokół 19/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 17 grudnia 2019 r. 12:25 13-01-2020 Artykuł Szczegóły
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Numer sprawy Rg.271.20.2019.EW 10:10 10-01-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Aleksandrów Kujawski, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 15:35 09-01-2020 Artykuł Szczegóły
Wyniki głosowań podczas XVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 30 grudnia 2019 r. 10:31 09-01-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. energetycznych w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. 09:09 09-01-2020 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. 09:03 09-01-2020 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
« 1 2 3 139 140 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>