Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Protokół z wyborów do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców – WYNIKI z wyborów na radnych w Gminie Aleksandrów Kujawski. 13:59 23-10-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół z wyborów Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. 13:58 23-10-2018 Artykuł Szczegóły
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 10 w gminie Aleksandrów Kujawski 11:38 20-10-2018 Artykuł Szczegóły
Projekt „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ” 11:40 19-10-2018 Artykuł Szczegóły
Budowa pomostu pływającego na jeziorze położonym w miejscowości Plebanka (działka nr 45 obręb Plebanka) 11:02 19-10-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Budowa drogi gminnej nr 160203C w miejscowości Białe Błota gm. Aleksandrów Kujawski 10:14 19-10-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zakup i dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na potrzeby dziennego domu pobytu wraz 09:59 19-10-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Wyposażenie Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie 12:17 18-10-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Protokół z dnia 16.10.2018 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami 09:56 18-10-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XLVIII/393/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 695/2 w obrębie ewidencyjnym Służewo, ul. Brzeska46, stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski. 16:16 16-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XLVIII/392/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 59/17 położonej w miejscowości Zduny 16:10 16-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XLVIII/391/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Odolion oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej 30/18 16:04 16-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XLVIII/390/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otłoczyn 15:58 16-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XLVIII/389/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową 15:52 16-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XLVIII/388/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji partnerskiego projektu pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski” w ramach projektu ” E- AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO i ŁÓDZKIEGO 15:46 16-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XLVIII/387/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 15:38 16-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XLVIII/386/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tym zwalniania z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski oraz nauczycieli którym powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrektora w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia tych funkcji 15:25 16-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XLVIII/385/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski 15:16 16-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XLVIII/384/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2032 15:04 16-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XLVIII/383/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 rok 14:55 16-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.10.2018 r. znak Pl.6733.19.6.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowej SN-15kV wraz ze słupami krańcowymi na działkach nr ewid 16, 90, 95/1, 96/1 położnych w miejscowości Poczałkowo, gm. Aleksandrów Kujawski 12:52 16-10-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.10.2018 r. znak Pl.6733.20.6.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowej SN-15kV wraz ze słupową stacją transformatorową na działkach nr ewid.: 18/1, 116, 41, 64 położonych w miejscowości Goszczewo, gm. Aleksandrów Kujawski 09:31 16-10-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.10.2018 r. znak Pl.6220.12.14.2018.AE w sprawie budowy studni głębinowej na terenie dz. nr 33/2 w miejscowości Zduny , gmina Aleksandrów Kujawski 10:37 15-10-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.10.2018 r. znak Pl.6733.22.2.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowej sn-15kV kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowych nn-0,4kV dla zasilania stacji ładowania samochodów elektrycznych 09:20 15-10-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 94/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie plakatów komitetów wyborczych. 08:28 15-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w gminie Aleksandrów Kujawski 09:16 11-10-2018 Artykuł Szczegóły
Zakup i dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na potrzeby dziennego domu pobytu wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Słomkowo 09:50 08-10-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Wilkostowo z dnia 27.09.2018 r. 09:48 08-10-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Przybranówek z dnia 05.09.2018 r. 09:45 08-10-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Plebanka z dnia 27.09.2018 r. 09:43 08-10-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 87 88 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>