Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Odolion w dniu 22.02.2019 r 15:25 17-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Ostrowąs w dniu 21.02.2019 r 15:23 17-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Opoki w dniu 20.02.2019 r 15:19 17-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Opoczki w dniu 20.02.2019 r 13:44 17-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Nowy Ciechocinek w dniu 19.02.2019 r 13:35 17-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Grabie w dniu 19.02.2019 r 13:30 17-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Łazieniec w dniu 19.02.2019 r 13:21 17-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Goszczewo w dniu 21.02.2019 r. 11:45 17-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Chrusty w dniu 25.02.2019 r. 11:41 17-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Białe Błota w dniu 18.02.2019 r. 11:37 17-06-2019 Artykuł Szczegóły
Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne 09:00 17-06-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.312.960,00 zł 11:42 14-06-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020” 13:40 13-06-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.06.2019 r. znak PL.6733.20.2.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 107, 119, 136/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski 15:18 12-06-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.06.2019 r. znak PL.6733.10.5.2019.MZ w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 107, 119, 135/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujwski 14:57 12-06-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.06.2019 r. znak PL.6733.15.10.2019.MZ w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrężnej na terenie działek nr 17/9, 17/12, 12, 15/4, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski 14:24 12-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej (muzeum) w miejscowości Słońsk Dolny 14:18 12-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 29 stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 2/2019 w zakresie dofinansowania na realizację zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 2/2019. 14:40 11-06-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 6/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 29 stycznia 2019 r. naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert w 2019 roku z zakresu realizacji zadania rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2019. 14:29 11-06-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 5/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 29 stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2019, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2019. 12:37 11-06-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 4/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. 12:14 11-06-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 3/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: „Budowie drogi gminnej nr 160203C w miejscowości Białe Błota”. 08:24 11-06-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 2/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 08:16 11-06-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 1/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów Kujawski. 07:52 11-06-2019 Akty prawne Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 13 czerwiec 2019 r. 11:55 10-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 11czerwiec 2019 r. 13:32 07-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 6 czerwca 2019 r. 14:19 06-06-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.06.2019 r. znak PL.6733.3.11.2019.MZ w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV wraz ze słupami i odcinkiem linii napowietrznej- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka linii EE napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ‘’Podgaj 4” na terenie działek nr 114, 115/4, 115/3, 116, 117/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. 15:47 05-06-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.06.2019 r. znak Pl.6733.19.2.2019.MZ w sprawie budowy linii kablowych SN 15 kV i budowy złącza kablowego SN 15 kV na terenie działek nr 113/3, 113/1, 58/2, 130/1, 131/1, 113/2, 114/1, 131/2, 132/2, 115/1, 116/1, 133/1, 117/1, 118/3, 118/4, 134/5, 134/3, 135/5, 135/3, 58/1, 128/1, 260, 127/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo oraz na terenie działek nr 105/7, 105/9, 105/11, 217/10, 217/8, 104/1, 217/6, 3446/4, 103 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. 14:15 05-06-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr IX/82/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 13:03 05-06-2019 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 115 116 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>