Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Usługi szkoleniowe świadczona dla uczestników projektu pn.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski 12:39 15-10-2021 Zamówienia publiczne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.10.2021 r. o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 1/2021 z dnia 20.01.2021 r. znak: PL.6733.27.8.2020.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 4/9, 4/19, 4/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Kuczek oraz na terenie działki nr 117/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. 08:22 15-10-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 12.10.2021 r. o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo na działkach nr: 9, 19, 26, 41, 43/2, 44/2, 45/2, 47/6, 48/2, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 56/2, 48/4 obręb Broniszewo działkach nr 95/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102, 103/2 obręb Goszczewo oraz działkach nr: 365, 367, 369, 646, 316/1 obręb Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. 14:04 14-10-2021 Artykuł Szczegóły
Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 12.10.2021 r. znak: AB.6744.3.2021o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo na działkach nr: 9, 19, 26, 41, 43/2, 44/2, 45/2, 47/6, 48/2, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 56/2, 48/4 obręb Broniszewo działkach nr 95/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102, 103/2 obręb Goszczewo oraz działkach nr: 365, 367, 369, 646, 316/1 obręb Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. 14:02 14-10-2021 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ” Dostawe oleju opalowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. 09:21 14-10-2021 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian kwot dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. 09:05 14-10-2021 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian kwot dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. 09:02 14-10-2021 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.10.2021 r. znak: OŚ.6220.31.16.2021.AP o przedłożeniu w dniu 08.10.2021 r. przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe Algawa sp. z o.o. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski”. 08:24 14-10-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.10.2021 r. znak: OŚ.6220.31.15.2021.AP o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania z uwagi na fakt, że inwestor dnia 08.10.2021 r., przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski” 08:09 14-10-2021 Artykuł Szczegóły
Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski 14:43 13-10-2021 Zamówienia publiczne Szczegóły
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 wersja 8 13:57 13-10-2021 Artykuł Szczegóły
Przebudowa sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie, Gmina Aleksandrów Kujawski 13:21 13-10-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.10.2021 r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, szafek pomiarowych (2 szt.) na terenie działek nr: 197, 196/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działek nr: 1996/23, 1996/24, 1996/25 położonych w miejscowości Ciechocinek, gmina Ciechocinek. 10:55 13-10-2021 Artykuł Szczegóły
Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 06.10.2021 r. (wpływ do UG 12.10.2021 r.) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – Kanał Opaskowy, kabla energetycznego YAKXS 4x120mm2, na działkach nr 421, 429/4 i 432/2 obręb 0031 Wołuszewo gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski. 09:12 13-10-2021 Artykuł Szczegóły
Przebudowa sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie, Gmina Aleksandrów Kujawski 14:17 12-10-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.10.2021r. znak: PL.6733.36.11.2021.AE o wydanej decyzji o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 212/1, 237/3, 237/2 i 237/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. 15:25 11-10-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.19.21.2020.DS z dnia 04.10.2021 r. do postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów budowlanych i rozbiórkowych na terenie działki nr 102 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski”. 09:32 08-10-2021 Artykuł Szczegóły
ZARZĄDZENIE nr 75/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 września 2021 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych 15:26 07-10-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania wiejskiego w Łazieńcu odbytego w dniu 28.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 13:34 07-10-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania wiejskiego w Stawkach odbytego w dniu 28.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 12:41 06-10-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania wiejskiego w Stawkach odbytego w dniu 28.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 12:40 06-10-2021 Artykuł Szczegóły
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej nadbudowy, remontu istniejącego budynku z przeznaczeniem na Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z niezbędną infrastrukturą, budową parkingu oraz dróg dojazdowych 16:08 05-10-2021 Zamówienia publiczne Szczegóły
Uchwała Nr XXXVI/295/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2030 12:51 05-10-2021 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXVI/294/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 12:37 05-10-2021 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXVI/293/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Mieszkańców Gminy i Miasta Aleksandrowa Kujawskiego. 12:32 05-10-2021 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXVI/292/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. 12:25 05-10-2021 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXVI/291/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. 12:09 05-10-2021 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXVI/290/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 12:02 05-10-2021 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXVI/289/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 11:53 05-10-2021 Akty prawne Szczegóły
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski 09:59 05-10-2021 Zamówienia publiczne Szczegóły
« 1 2 3 193 194 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>