Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie Nr 138/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. 10:33 15-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 137/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 10:18 15-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 136/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. 10:10 15-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzeniem Nr 133/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. 09:00 15-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 132/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania BIP w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. 08:49 15-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 131/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Celów Jakości w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim na rok 2016. 08:36 15-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.12.2015 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa linii kablowej oświetleniowej w miejscowości Odolion Gmina Aleksandrów Kujawski”. 13:51 14-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 129/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między paragrafami. 13:43 14-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu plastycznego pn. „Sztandar Gminy Aleksandrów Kujawski”. 13:35 14-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 127A/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między paragrafami. 13:23 14-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie N 127/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 listopada 2015 roku. 13:14 14-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej oraz do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. 13:06 14-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 12:51 14-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 12:27 14-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 123A/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji ds. wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 20.11.2015 r. ze zmianami pod nazwą: „Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie na serwerze oficjalnego serwisu internetowego dla Gminy Aleksandrów Kujawski” w oparciu o wytyczne WCAG 2.0 określone w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.” 12:19 14-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 19 kwietnia 2016 r. 11:52 14-04-2016 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 19 kwietnia 2016 r. 11:49 14-04-2016 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 19 kwietnia 2016 r. 11:47 14-04-2016 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 19 kwietnia 2016 r. 11:44 14-04-2016 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 122/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016-2020. 10:56 14-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 123/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami. 10:55 14-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 121/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016. 10:46 14-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 09:58 14-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 119/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.11.2015 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pod nazwą: „Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Rudunki – etap I”. 09:49 14-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 118/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 09:31 14-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 117/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między paragrafami. 08:25 14-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na 20 kwietnia 2016 r. 21:58 12-04-2016 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 102/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między paragrafami. 13:59 12-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 116 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.10.2015 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Edwarda Stachury w miejscowości Łazieniec od km 0+000 do km 0+311,40 położonych na dz. Nr 100, 1/3, 1/21, 3 w obrębach geodezyjnych Łazieniec i Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski”. 13:45 12-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 115/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. 13:25 12-04-2016 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 125 126 127 128 129 139 140 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>