Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.10.2015 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru prac remontowych pod nazwą: „Wykonanie prac remontowych w mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej z 1945 r. usytuowanej na cmentarzu parafialnym w miejscowości Otłoczyn, Gmina Aleksandrów Kujawski.” 13:18 12-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.10.2015 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pod nazwą: „Przebudowa pasa drogowego polegającą na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – etap II”. 13:10 12-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.10.2015 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 160228C Służewo – Chrusty”. 13:03 12-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 października 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Aleksandrów Kujawski wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013″. 12:51 12-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 110/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 października 2015 r. w sprawie przeniesienia wydatków między paragrafami. 12:43 12-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 października 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania: „Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę budynku gospodarczego do stanu zamkniętego na działce nr ewid.: 97/1 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski”. 12:35 12-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 105/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między paragrafami. 12:25 12-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 12:16 12-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 103 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016″. 11:38 12-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 99/2015 z dnia 16 września 2015 r. Wójta – SZEFA OBRONY CYWILNEJ Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie włączenia w system wykrywania i alarmowania na terenie Powiatu Aleksandrowskiego jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. 10:28 12-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 września 2015 r. w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim”. 10:08 12-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 12 kwietnia 2016 r. 21:51 11-04-2016 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Pl.6733.8.1.2016.BG z 07.04.2016 r. 21:44 11-04-2016 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Pl.6733.7.1.2016.BG z 07.04.2016 r. 21:38 11-04-2016 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.1.4.2016.BG z 07.04.2016 r. 21:31 11-04-2016 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.8.2.2016.BG z 07.04.2016 r. 21:22 11-04-2016 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.7.2.2016.BG z 07.04.2016 r. 21:15 11-04-2016 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 94A/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015. 12:07 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 93/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między paragrafami. 11:57 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 88/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie przeniesienia wydatków między paragrafami. 11:44 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 87/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 10:57 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 86/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 83/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji do Spraw Referendum. 10:47 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.08.2015 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru zmówienia uzupełniającego w ramach inwestycji pod nazwą: Wykonanie zamówień uzupełniających w zakresie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Konradowo i Zgoda Gmina Aleksandrów Kujawski” na które składają się: Wykonanie dodatkowego odcinka sieci kanalizacyjnej na odcinku S31- S33 wraz odtworzeniem nawierzchni drogowej w miejscowości Zgoda, Gmina Aleksandrów Kujawski. 10:36 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.08.2015 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru zmówienia uzupełniającego w ramach inwestycji pod nazwą: Wykonanie zamówień uzupełniających w zakresie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Konradowo i Zgoda Gmina Aleksandrów Kujawski” na które składają się: Wykonanie dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych do 29 nieruchomości w miejscowości Konradowo i Zgoda oraz wykonanie pogłębienia odcinka sieci kanalizacyjnej na odcinku S1-S2 w miejscowości Zgoda. 10:26 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.08.2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Odolion oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. 10:10 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 81/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między paragrafami. 09:56 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.08.2015 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pod nazwą: „Budowa 230,0 m² chodnika przy ulicy E.Stachury w miejscowości Łazieniec Gmina Aleksandrów Kujawski wraz z ustawieniem obrzeży i krawężnika oraz wykonaniem odwodnienia”. 09:38 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 09:29 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.08.2014 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pod nazwą : „Budowa odcinka drogi gminnej Wołuszewo – Wygoda Gmina Aleksandrów Kujawski”. 09:15 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 76/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 09:07 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 126 127 128 129 130 139 140 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>