Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Uchwała Nr III/22/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji i współfinansowania projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013. 11:46 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr III/21/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Łazieniec. 11:44 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr III/20/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 11:40 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr III/19/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 11:37 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr III/18/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014. 11:23 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2014. 11:19 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr II/16/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Aleksandrów Kujawski do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. 11:00 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr II/15/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 10:50 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr II/14/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. 10:41 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. 10:24 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. 10:16 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2014. 09:58 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr I/10/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. 09:57 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr I/9/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej. 09:56 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr I/8/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej. 09:55 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr I/7/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej. 09:54 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr I/6/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. 09:53 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr I/5/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. 09:49 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr I/4/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. 09:48 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr I/3/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. 09:47 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. 09:45 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. 09:44 02-12-2015 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 126 127 128 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>