Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.01.2020 r. znak PL.6733.39.10.2019.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, budowie złącza kablowego 15 kV, -w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ,,Służewo-Pole” na terenie działki nr 1/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski 08:57 09-01-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. obsługi informatycznej (II) 08:45 09-01-2020 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie (II) 15:38 08-01-2020 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.01.2020 r. znak: PL.6220.21.12.2019.DS o przekazaniu uzupełnienia KIP do ponownego zaopiniowania dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+770″ na terenie działki nr 42 w miejscowości Opoki oraz na terenie działek nr 53,89/2,103/1 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski 15:18 08-01-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XVI/133/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 14:44 08-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/132/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 14:38 08-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/131/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Programu ” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 11:54 08-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/130/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 11:25 08-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/129/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Aleksandrów Kujawski w roku szkolnym 2019/2020 10:58 08-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/128/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości nr 190/2 oraz 190/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski 10:51 08-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/127/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności działki nr 26/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki 10:30 08-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/126/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Działki nr 455/4 położonej w miejscowości Służewo 10:21 08-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/125/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 10:06 08-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/124/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 09:52 08-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/123/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski 09:45 08-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. znak WIR.II.746.1.65.2019.EP o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym poleającej na budowie odcinak gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE- skrzyżowanie gazociągu z linią kolejową nr 245 Aleksandrów Kujawski- Ciechocinek w km 3,7- 3,8 na działce nr ewid. 42/6 obręb Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski 09:42 08-01-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.12.2019 r. znak: WOO.420.1.2018.ADS.36 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu II przedsięwzięcia „Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, odcinek Ciechocinek-granica województwa” 15:44 07-01-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.01.2020 roku znak PL.6733.38.30.2019.MZ w sprawie zmiany wniosku o ustaleniu lokalizacja inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych SN-15 kV, na terenie działek nr 24, 50/42, 51/12, 50/1, 51/21 (arkusz mapy nr 30), nr 187, 188 (arkusz mapy nr 31), nr 11/1, 11/2, 8, 10, 4/1, 2/7, 2/6, 2/3, 2/5, 9, 2/2, 1/3, 3/13 (arkusz mapy 39), nr 29/2, 30, 27/4, 26/4, 26/3 (arkusz mapy nr 40) nr 139, 125, 127 (arkusz mapy nr 41), nr 313, 295/2, 295/1, 249, 307, 253/4, 312 (arkusz mapy nr 42) położonych w mieście Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 207, 60/2, 158/1, 156/5, 59/2, 58/2, 57/6, 57/4, 56/5, 56/4, 55/2, 54/3, 52/7,52/5, 50/3, 48/3, 47/3, 45/3, 163/3, 43/3, 42/9, 42/7, 41/4, 5/2, 4/6, 3/11, 40/4, 40/5, 40/6, 39/7, 40/2, 62/11, 5/1, 61/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 2, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działek nr 138/5, 170, 167/6, 167/5, 167/3, 167/4, 221, 114, 164, 112/17, 160, 149, 124/3, 133/1, 134/13, 134/34, 137/2, 136/9, 136/8, 134/27, 134/26, 134/25, 134/12, 134/14, 129, 128, 148/6, 134/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, na terenie działek nr 315, 390, położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. 15:21 07-01-2020 Artykuł Szczegóły
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów 15:13 07-01-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Protokół Nr 21/19 posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r. 10:28 07-01-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.01.2020 r. znak PL.6733.42.3.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie budowy przyłącza energetycznego nN szafki pomiarowej szt. 1 i rozdzielnicy kablowej szt. 1 na terenie działek nr 208/2, 208/21, 103, 208/23, 208/18, 208/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski 12:46 03-01-2020 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 20/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 17 grudnia 2019 r. 11:48 03-01-2020 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 19/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 26 listopada 2019 r. 10:39 03-01-2020 Artykuł Szczegóły
Umowa Nr 194/2019/ZP 10:12 03-01-2020 Artykuł Szczegóły
Umowa Nr 192/2019/Or 10:11 03-01-2020 Artykuł Szczegóły
Umowa Nr 191/2019/Or 10:09 03-01-2020 Artykuł Szczegóły
Umowa Nr 190/2019/Or 10:07 03-01-2020 Artykuł Szczegóły
Umowa Nr 189/2019/Or 10:05 03-01-2020 Artykuł Szczegóły
Umowa Nr 188/2019/Or 10:02 03-01-2020 Artykuł Szczegóły
Umowa Nr 187/2019/Or 09:58 03-01-2020 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 4 139 140 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>